Les primeres fonts

  • Els col·laboradors i els investigadors

En primer lloc, les persones que ens han parlat dels indrets:

Natividad Jordana, que va viure des de jove a Erillcastell fins que, ja gran, es va traslladar al Pont de Suert amb el seu fill. Ens ha parlat sobre Erillcastell en una entrevista mantinguda l’any 2007, en el marc d’un recull finançat per l’Institut d’Estudis Catalans, i en una altra que vam realitzar la tardor de 2014.

Ramon Farré, de Castellars, que ens va ajudar a localitzar alguns indrets i ens en va parlar en un parell d’entrevistes que hi vam tindre l’estiu de 2015.

Joan Farré, fill d’Irgo però que va treballar força anys a Esperan i que, per simple veïnatge, coneix també l’entorn d’Erillcastell. Hi hem mantingut diverses entrevistes en els darrers anys, i sempre n’hem après moltes coses.

Pere de ca de Monrós de Peranera, i el seu fill Albert, que sens dubte encara ens han d’aportar força dades, i força interessants, sobre el seu indret.

Ramon Jordana, nascut a Malpàs i criat a ca de Mongai d’Erill. Ha de ser esmentat de manera especial. Ens ha parlat de la seua experiència de vida a Erill, però també de la seua feina a les mines de carbó, on va treballar alguns anys. Ens ha acompanyat i guiat pels camins de la zona i ens els ha fet conèixer de manera privilegiada, i dia a dia aporta dades ben valuoses al projecte.

Ramon_Jordana

Ramon Jordana al cap de la Roca de la Portella, a la partida de Cantiló.

En segon lloc, les persones que treballen en el projecte:

El grup Camina, format per diverses persones de l’Alta Ribagorça: Joan Casimiro, Enric Farrero, Lluís Florit, Eduardo Orduña, Josep Maria Rispa i Jordi Suïls. Des de l’any 2012 han seguit i enregistrat els trajectes dels camins tradicionals del municipi del Pont de Suert, i aquest projecte se’n beneficia de manera important.

Altres materials ens han servit indirectament. Per exemple, diversos treballs de camp desenvolupats en el si de l’Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu, de la Universitat de Lleida, han tocat aspectes relacionats amb la vall de Peranera dels quals aquest projecte s’ha pogut beneficiar. Cal esmentar el suport de l’Institut d’Estudis Catalans en algun cas, i el de l’Ajuntament de la Vall de Boí en algun altre. La majoria són entrevistes realitzades per Susana Ariño a persones de la vall de Boí, de la vall de Castanesa, i del Pont de Suert.

Igualment, a l’entorn de l’any 1985, Núria Alturo i Josep Manel Fondevila havien fet treball de camp entre Malpàs i Sarroca de Bellera, en el marc d’un treball sobre la frontera dialectal entre el ribagorçà i el pallarès. Algunes de les entrevistes que van realitzar ens han aportat informació valuosa i hem d’agrair al autors que ens posessin aquells enregistraments a l’abast.

Quant a la geologia d’Erillcastell, les diverses publicacions que esmentem a les fonts escrites, a més d’altres precedents més indirectes, han fornit la base per obrir aquest tema i començar a posar-lo sobre el terreny. Joan Martí, que coneix l’àrea en detall (a més de ser autor de bona part de la producció bibliogràfica que hi fa referència), ha revisat aquests continguts.

El projecte in situ desenvolupa la seua part tecnològica al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona, sota la direcció de Fermí Garriga i en col·laboració amb Anna Farràs; a ells cal atribuir el disseny d’aquest web i de la base de dades que hi va associada, i l’app que us en podeu descarregar. La direcció del projecte s’ubica a la Universitat de Lleida, dins de l’Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu, amb la participació de Ramon Sistac (director de l’Oficina) i Albert Turull. L’investigador principal del projecte és Jordi Suïls.

 

  • Les fonts escrites

 Aquestes són les fonts inicials. Juntament amb altres, se citen en els indrets on són rellevants:

Ramon d’ABADAL i de Vinyals Catalunya Carolíngia III: Els comtats de Pallars i Ribagorça, Barcelona: IEC, 1955.

Glòria FRANCINO Els noms de lloc del Pont de Suert, Lleida: Pagès, 2005.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: cartografia digital.

Martí (ignimbrites): “Geozona 116 Ignimbrites d’Erillcastell”, document digital, Generalitat de Catalunya-Departament de Medi Ambient i Habitatge; Direcció General del Medi Natural.

Martí & Mitjavila: Joan MARTÍ & Josep MITJAVILA “El volcanismo tardihercínico del Pirineo Catalán, II: caracterización de la actividad explosiva”, Acta geològica hispànica, v. 23 (1988), núm. 1, pàg. 21-31.

Ignasi PUIG i FERRETÉ El cartoral de Santa Maria de Lavaix: el monestir durant els segles XI-XIII, La Seu d’Urgell: Societat Cultural Urgel·litana, 1984.

Roberti: Karel ROBERTI (ed.) Revisiting the past, Leiden back in the Pyrenees (LGV 75th anniversary Pyrenees Field Trip, June 11-17, 2008), document digital, Planeta Terra/Institut Geològic de Catalunya.