Més enllà de la vivència personal, difícilment existeixen els indrets que no tenen nom; quan en tenen, per contra, són referents on recolza allò que la comunitat comparteix i transmet. Per als qui viuen o van viure en un espai determinat, l'oblit dels noms que en designaven els indrets anuncia que aquella transmissió s'està interrompent, i potser que la comunitat mateixa desapareix. Reincorporar els llocs al coneixement compartit no retornarà la comunitat a allò que era, però podria ajudar que aquella interrupció no fos definitiva.

IN SITU és un projecte que pren els indrets com a concepte central i pretén posar-los en valor amb tot el coneixement que s'hi relaciona.

IN SITU implica el recull, arxivament, tractament i difusió de la informació, i el desenvolupament d'eines tecnològiques per tal d'agilitar tota aquella tasca d'acord amb els diversos perfils d'usuari.

El contingut i el format que proposa el fan aplicable a diverses disciplines i àrees geogràfiques, prenent la relació directa amb el territori com a condició.

El vessant tecnològic és fonamental en el projecte; la tecnologia aplicada a dispositius mòbils permet obtindre i desenvolupar el coneixement en els indrets mateixos que hi van relacionats. La consigna és buscar la utilitat i la simplicitat.

En la mesura que facilita l'accés al territori, IN SITU pot ser també un dinamitzador econòmic.