Fitxa ruta


Nom
ERILLCASTELL - SANTA MARGARIDA
Tipus d'itinerari
històric
Llargada
4 Km
Desnivells
+ 264 m
Estat

Aquest és sense dubte un dels camins històrics de la zona. Tanmateix, com que connectava, en un traçat força lògic, el poble d'Erillcastell amb els prats de la Borda d'Amont i la montanya, i era un veritable eix que, a més de portar fins a la capella de Santa Margarida, connectava (i connecta) aquesta vall amb la veïna Vall de Boí a través de Durro.

Malauradament, per aquest mateix motiu ha quedat força malmès pel traçat de la pista que porta d'Erillcastell a la Borda d'Amont, que en bona mesura ressegueix el traçat de l'antic camí.

És un itinerari que es pot fer bé en una hora i mitja, però val la pena que ens aturem a observar detalls relatius al camí mateix i als llocs per on passa.

(1) Erillcastell;

(2) es Fonts;

(3) el Faro;

(4) la Serra;

(5) el Barranc des Canals;

(6) es Feixoles;

(7) el Barranquet des Girostes;

(8) el Barranc de la Borda de Rutxer;

(9) la Bordeta de Rutxer i el Corral de Montgai;

(10) el Barranc de l'Orri;

(11) la Borda d'Amont;

(12) Bancals des Esplugues i es Meligars;

(13) Barranc des Esplugues;

(14) Santa Margarida.

Punts d'interés
Vedat de Rutxer, el ~ Tros de la Bassa, el ~ Solana, la ~ 1. Erillcastell ~ Solana de l'Estivat, la ~ Fosses, es ~ Setorres ~ Serrat des Planes de Montgai, el ~ Serrat de la Casa, el ~ Serra, la ~ Sarrados, es ~ Roca Escura ~ Sancibertes, es ~ Roquetes, es ~ Roques Blanques, les ~ Rases, es ~ Santa Margalida, capella de (o la Santa) ~ Mosqueres, es ~ Prat de la Serra de Davall, el ~ Fonts, es ~ Prat de la Serra de Damont, el ~ Prat de la Borda de Puiol, el (o de la Borda d'Amont) ~ Prat de la Borda d'Amont, el (o de la Borda de Puiol) ~ Plano del Mig, el ~ Plano de Davall, el ~ Plano de Damont, el ~ Planes del Mo, les ~ Planaforats ~ Plana de Rutxer, la ~ Plana d'Abella, la ~ Esplugues, es ~ Palanquera de Marco, la ~ Pala d'Abella, la (o Pallerulo) ~ Meligars, es ~ Matiguers de Montgai, es ~ Matiguer de la Pala d'Abella, el ~ Matiguer de la Borda d'Amont, el ~ Llena, la ~ Horters, es ~ Fornera, la ~ Font des Fonts, la ~ Font de Ramon, la ~ Font de les Gralles, la ~ Font de la Costa, la ~ Feixoles, es ~ Estivat, l' ~ Costa, la ~ Corts, es ~ Corral de Montgai, el ~ Corral de la Serra, el ~ Comella, la ~ Coma d'Abella, la ~ Collada de la Borda, la ~ Canalot, el ~ Canal des Cóms, la ~ Campomardos, es ~ Campomardo de Puiol, el ~ Campomardo de Montgai, el ~ Callissa, la ~ Cabana des Planes de Montgai, la ~ Cabana de la Collada dels Ircs, la ~ Bordeta de Rutxer, la ~ Borda d'Amont, la ~ Besedar ~ Barranquet de Conques, el ~ Barranquet de Besedar (o de la Serra), el ~ Barranc des Aigües o des Sancibertes, el ~ Barranc des Esplugues, el ~ Barranc des Canals, el ~ Barranc de Pallerulo, el ~ Barranc de la Borda de Rutxer, el ~ Barranc de l'Orri, el ~ Barranc d'Erillcastell, el (Barranc de Peranera, el) ~ Avellaneral, l' ~ Hort de Montgai des Sancibertes, l' ~ Vedat de Mongai, el ~
KML de la ruta
kml de la ruta