Fitxa ruta


Nom
CASTELLARS - MALPÀS
Tipus d'itinerari
històric
Llargada
2,22 Km
Desnivells
Estat
Punts d'interés
Prat de Pui, el ~ Aubaga/Obagueta, l' ~ Abadia, l' ~ 2. Castellars ~ Barranquet de Sueres, el ~ Barranc de la Gessera, lo ~ Barranquet del Prat (o del Vedat) de Pui, el ~ Ca de la Roia ~ Ca de Servent ~ Ca de Pui ~ Campo, el ~ Carbonera del Vedat, la ~ Cultia, la ~ Farratge, la ~ Font de la Bassa ~ Feixes, es ~ Forn de la Calç, el ~ 2. Malpàs ~ Pilaret de Sant Antoni, el ~ Pits del Quadro ~ Pla de l'Aranya ~ Plana, la (el Castell) ~ Pont de Castellars, el ~ Pont de la Ribera, el ~ Prat de l'Hort, el ~ Tros de Pui, lo ~ Pradet del Joano, el ~ Bancals de l'Hort, els ~ Prat de la Roia, el ~ Terra de la Font ~ Rourera, la ~ Solana des Comelles, la ~ Horts de l'Abadia, els ~ Bassa dels Horts de l'Abadia, la ~ Gessera, la ~ Bancals des Roures, es ~ Rourera, la ~
KML de la ruta
kml de la ruta