Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Borda de Pei, la

Nom
Borda de Pei, la
Coordenada X (ETRS89)
0.77760457992554
Coordenada Y (ETRS89)
42.423567395095
Poble
Esperan
Tipus de lloc
Borda o corral
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

Esperan té dos cases, ca de Pei i ca de Martí, cadascuna amb una borda que es troben més avall del poble, com qui diu a la ribera, aprofitant les terrasses a banda i banda del Barranc d'Esperan. Totes dos compten amb prats adjacents i una certa extensió de rourera. Podeu observar el que es diu sobre la Borda de Martí.

 

Descriptor històric
Fonts orals

Sobre la Borda de Pei (Ramon Jordana) (escolteu-ho):

Io astí hi era baixat a plegar bellotes, a eixa rourera de rader de la Borda de Pei, eixa rourera. Pos hi ere roures, foteven unes bellotes més grosses... Allà a la borda de... a damont del prat, aguella rourera (...). Es plegaven a mitges, amb es de Mongai, es de Marco, i 's de Pei. I plegàvom, potser cosa d'un mes o així. I 's buidàvom allà a la borda i després quan no en volévom plegar més, 'llavons s'es partiven, tants sacs pa cad'un, [pa's] tocinos. Osti, se's menjaven, i bé que'ls anaven, ostra. L'an passat no 'ls van pas puguer aterrar, a tot arreu se'n vedeve. Ere perillós, allò, aguella bellota te fa relliscar, allò te'n vas igual que xafesses gel. Oh i hi ha roures grossos, eh!

Nota lingüística:

Observeu la forma conservadora del verb veure (vere, en ribagorçà), que manté l'arrel ved- en algunes formes del paradigma (en el pres. i. vedem vedeu; en el pret. imp. vedeva vedeves..., o en l'imp. s. vedessa vedesses...).

Observeu la vigència del negatiu pas, inserit entre l'auxiliar i l'inifinitiu en la perífrasi:

no 'ls van pas puguer aterrar.

Noteu el tipus de comparatiu introduint un condicional amb elisió de la conjunció si:

igual que xafesses gel.

 

Ramon Jordana relata un encontre molt puntual amb els guerrillers del Maquis (escolteu-ho):

Encar m’acorda que un dia... hi baixava... hi ha dies que hi baixava el vell de Marco, i aguell dia només hi va baixar la jove. Hi era Ramoneta ma cosina, Mongai i la xica de Pei. I a io ‘m van dir... d’això... ‘m van fer quedar ‘llí ‘m un roure vora la borda i elles se’n van vinre cap ací. Es veu que es van fer cap astí a la Borda de Martí i ‘s veu que van vere puiar gent cap a... pel barranc, cap a Esperan, que deven ser maquis, es va ‘gafar por i allavons vam puiar cap a Esperan i a Esperan ia eren puiat, ia. Hi era, este... Peret de Llorenç al cel siga, [que feva] de paleta, mos va vinre a acompanyar ell allà dalt al Puio, al cap des Tallades i allí ia mos van dir que hi eren estat i eren colat cap allà dalt al Pinar de Durro. Perquè... la Guàrdia Civ... d’això, pr’això a Erill no se’n fiaven, perquè coma passaven cada vuit dies o antes la Guàrdia Civil, en deven prou estar enterats, passaven sovent, pr’això no hi voleven sabre re. Allà a l’atre costat a la solana hi van estar; al poblle no... al poblle no se hi van vulguer estar.

És remarcable el paper que els maquis prenen en el record col·lectiu; els relats on apareixen els presenten en un ambient de perill i misteri. En realitat, no hi ha cap episodi de violència contra la població civil sinó tan sols entre guerrillers i cossos de l’exèrcit. Els contactes, això sí, esdevenen més bruscos quan els maquis reclamen l’ajut dels civils (especialment en forma de provisions), però s’endevina que la por és més cap a les possibles represàlies per part de les forces militars, mentre que per part dels milicians no es va més enllà de l’amenaça verbal (vg. es Fosses).

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
maquis a Esperan
Enllaços

Imatges
Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
IGÜERRI - ESPERAN geològic
veure fitxa