Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Sas

Nom
Sas
Coordenada X (ETRS89)
0.83777189254761
Coordenada Y (ETRS89)
42.41373024446
Poble
Sas
Tipus de lloc
Poble o despoblat
Origen del nom
Prellatí indeterminat
Interès
Descriptor
Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços