Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Cabana de Conques de Marco, la

Nom
Cabana de Conques de Marco, la
Coordenada X (ETRS89)
0.80336183309555
Coordenada Y (ETRS89)
42.434636304082
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Cabana
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

Una construcció remarcable. Les lloses utilitzades per a construir-la aprofiten els materials que provenen de Conques, en els estrats inferiors. Faquín de Marco era un especialista en la construcció de cabanes, i el seu estil es fa notar en aquesta com en altres que podeu veure a les Girostes. Consisteix a fer la coberta a base de lloses planes, superposades, que es tanquen progressivament fins a tocar-se a la part superior, on queden cobertes per una altra llosa de grans proporcions.

 

Descriptor històric
Fonts orals

Ramon Jordana observa que en altres èpoques, no només les cases estaven habitades, sinó que a cada casa hi havia prou gent perquè fos possible fer i mantindre obres com ara les parets dels trossos i dels bancals, o dels camins, etc (escolteu-ho):

N’hi era de ser, de gent, tà fer tantes parets com feven.

Nota lingüística:

Una observació fonètica: la pronúncia africada sorda del segment incial de gent [ʧen].

Una altra de lexicosintàctica: la preposició , amb sentit de finalitat (apareix també amb sentit de direcció). Avui quasi queda del tot restringida al sector més occidental del ribagorçà.

Una altra de morfosintàctica: el fet que el pretèrit imperfet del verb haver es conjugui a través de la morfologia del verb ser dóna lloc a aquest tipus de construcció d’obligació: n’hi era de ser (n’hi havia d’haver). Noteu que allò que passa amb l’imperfet d’indicatiu acaba donant lloc a un canvi de verb també a l’infinitiu haver > ser.

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
n'hi era de ser...
Enllaços

Imatges
Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
CALBERA - CONQUES - ORRI històric
veure fitxa