Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Corronco, el

Nom
Corronco, el
Coordenada X (ETRS89)
0.82846462726593
Coordenada Y (ETRS89)
42.462162503375
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Tossal o promontori
Origen del nom
Català en fase antiga?
Interès
Descriptor

El Corronco és potser el punt més emblemàtic de la vall de Peranera. És un tossal no gaire pronunciat si tenim en compte la seua alçada (poc més de 2.500 m) i el fet que es troba voltat de tossals mès alts. Però, en ocupar una posició lleugerament separada de la resta, tot culminant tres carenes (Riconco, Serra Capitana i Serrat de Comaportell), és un mirador privilegiat sobre Peranera però també sobre Durro i l'alta Vall de Boí; per la mateixa raó, és visible des de molta distància, i ofereix un perfil peculiar, al cap d'una carena llarga i poc pendent, i amb una forma suau a la part alta.

L'explicació de Coromines sobre l'origen d'aquest nom remet a un hipotètic basc *kunkurru > kurronko, relacionat amb el basc actual kunkur ('gep'). 

Cal anotar que, no lluny d'aquí, hi ha un Corroncui, la qual cosa fa pensar en algun tipus de denominació més o menys comuna en algun moment. Corroncui conté una terminació en sufix -ui, comunament interpretat com a genitiu lligat, per exemple, a noms de lloc basats sobre antropònims (el cas de Beranui, a partir d'un nom de persona VERANU). No deixa de ser, això últim, una hipòtesi àmpliament repetida fins al punt que es dóna per demostrada. Tanmateix, un Corroncui al costat d'un Corronco atorga a aquest darrer un grau de difusió que no es limita a la denominació estrictament puntual. Si l'explicació en termes de substrat basc és bona, o podem anar a buscar una base KOR o KAR, ho deixem obert. 

No es pot deixar de costat, tanmateix, que el Corronco és la culminació de la serra de Riconco, nom que tot sembla indicar que prové de re-conco, és a dir una referència al caràcter còncau de la serra (ja sigui perquè conforma una mena d'embut molt ben delimitat o perquè presenta un perfil allargassat sense pendents gaire accentuats al llarg de la carena). A partir d'aquí, fóra fàcil imaginar un origen en cap (de) reconco o car reconco per al Corronco, o fins i tot atribuir-hi un origen més simple com car conco > cargonco > carronco. Els autòctons observen aquesta semblança entre Corronco i Riconco, ben bé com si fos un joc de mots, i no es pot deixar de banda que, efectivament, hi hagi ací una connexió estreta a través de l'adjectiu conco. Ens consta, de fet, que a Sicíclia s'empra aquest nom de lloc, riconco, quasi com a nom comú per a indicar una cavitat (d'origen volcànic) o la zona a l'entorn d'aquesta.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços