Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Planell, el

Nom
Planell, el
Coordenada X (ETRS89)
0.78533470630646
Coordenada Y (ETRS89)
42.42376600826
Poble
Esperan
Tipus de lloc
Terres de conreu o de prat
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

El nom d'aquest lloc en designa la forma. Als peus d'uns bancals, forma una petita fondalada que avui van envaint les mates d'aranyoner. Un fet interessant és que hi ve a fer cap una de les secles importants que regaven aquests prats, la que arriba des dels Lladrers, prop d'Esperan.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
BORDA DE MARTÍ - ERILLCASTELL històric
veure fitxa