Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Prat de la Borda d'Avall, el

Nom
Prat de la Borda d'Avall, el
Coordenada X (ETRS89)
0.816778
Coordenada Y (ETRS89)
42.432388
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Terres de conreu o de prat
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

Aquest és un prat d'extensió considerable, que permetia abastir la borda amb una bona quantitat d'herba que podia ser consumida durant l'hivern.

Aquestes terres aporten una gran quantitat d'herba: els animals la podien péixer fins arribada al primavera; més tard es dallava dos cops, al mes de juny-juliol i al mes de setembre (el rebast). La segona dallada, generalment, és menys abundant, però el fet de disposar d'aigua per al reg permet augmentar força aquesta collita i tindre més aliment per a l'hivern.

És interessant, doncs, observar les canalitzacions de reg en aquests espais. La pesquera (la presa d'aigua) ha quedat pràcticament esborrada, però la podem ubicar si resseguim la secla (sèquia). Aquesta discorre per la part alta del prat fins al peu de la borda, on hi havia un hort que es regava de la mateixa aigua.

Observarem que, més avall de la secla que va per la part superior, n'hi ha d'altres de secundàries, que recollien l'aigua de reg que baixava de la primera i la redistribuïen, evitant així que  l'aigua formés cursos acanalats en sentit del pendent. Això és important en prats com aquest, amb un desnivell considerable.

Avui, en llocs tan pendents rarament s'hi dalla l'herba, perquè les màquines no ho tenen fàcil i resulta fins i tot perillós, però en altres moments s'hi dedicava molta atenció a aprofitar tot el que podien produir; calia avançar-ne, per tal que l'herba fos arreplegada en el moment precís i evitant el risc de pluja: l'herba dallada s'ha de deixar assecar al terra fins que és moment de portar-la al paller; si es mulla mentrestant (i llavors cal incrementar el temps d'assecatge) perd qualitat.

Hom ens parla d'haver vist set o vuit homes dallant simultàniament en aquest prat, tot formant una renglera esglaonada, cadascun al costat de l'altre una mica més endavant o endarrere. Set o vuit jornals de prat, com és el cas, es dallaven així en un dia.

Si anem per la part superior del prat, observarem la secla que prové del barranc i que permetia regar tot el prat a la primavera i durant l'estiu. Això permetia fer una primera collita al juliol i una altra (el rebast) al setembre.

Si observeu les fotos adjuntes, la primera mostra un primer pla de la secla, avui poblada d'herba però perfectament distingible. Més avall, seguint el pendent del prat, són observables els seclons que ajuden a redistribuir l'aigua que sobreïx de la secla superior.

Si seguim la secla amunt, farem cap al barranc, a la pesquera, és a dir l'indret on es captava l'aigua (segona foto adjunta: hi havia una petita presa que calia refer cada any, i que avui pràcticament no podem distingir).

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Imatges
Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
ERILLCASTELL - BORDA D'AVALL històric
veure fitxa