Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Plan d'Estaso

Nom
Plan d'Estaso
Coordenada X (ETRS89)
0.82859873771667
Coordenada Y (ETRS89)
42.432508200244
Poble
Peranera
Tipus de lloc
Coll o coma
Origen del nom
Germànic
Interès
Antropològic
Descriptor

Dos "estasos" se situen a banda i banda de la vall: el d'Irgo i el de Peranera. Aquest forma una fondalada  des de la llarga collada de Codó, un espai que el bestiar de llana i les vaques aprofiten de bon grat a la tardor.

El nom Estaso sembla clarament relacionat amb Estallo i Estall que apareixen en altres llocs no gaire llunyans. Podria derivar d'un germànic STALL, vigent avui en la forma stall tant en anglès com en alemany. Aquest designa un corral o estable, i sembla ben bé el mateix per al cas nostre: Estaso i semblants indiquen la presència de corrals no coberts, potser amb una connotació de temporalitat i de poc tamany. Vid. la descripció que fa Coromines al seu DECat, on interpreta que, més que derivar de la forma germànica, el terme català podria procedir  d'un indoeuropeu anterior (atès que hi ha formes similars en llengües com el lituà o el letó).

Cal remarcar l'aspecte arcaic d'aquest nom de lloc: la conservació de -n a plan, prou forta perquè no s'alterés la seqüència -n d- en pronunciar plandestaso, i la forma -s- ([z]) en què evoluciona -LL- entre vocals, en lloc d'haver donat, com en altres llocs, un palatal [ʎ]. No és una adaptació estranya en ribagorçà, i es connecta amb fenòmens similars en aragonès i en gascó (on -LL- dóna altres formes alveolars o prepalatals com [t], [ɾ] o [ʧ]).

 

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Imatges