Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Coma la Sella

Nom
Coma la Sella
Coordenada X (ETRS89)
0.84371566772461
Coordenada Y (ETRS89)
42.443482502522
Poble
Peranera
Tipus de lloc
Coll o coma
Origen del nom
Català
Interès
Antropològic
Descriptor
Descriptor històric
Fonts orals

Ramon Jordana comenta la ubicació de Coma la Sella (escolteu-ho):

Tu em vas preguntar un dia per Coma la Sella? Em sembla que é 'guella pala d'allà dalt, a damont d'aguella llastra que fa aguella plapa tan verda, no sé si ginebros o què, 'ta allà damont a vora la serra, tot allò aguella canal a... aguella paleta d'allí.

Nota lingüística:

Noteu les formes lèxiques relatives a orografia:

pala (ací també en el diminutiu paleta): una canal ampla;

llastra: llosa, o roca que fa lloses, o placa de roca (en en aquest cas);

plapa: clapa;

serra: la part superior d'un cim allargat, o una cresta.

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Coma la Sella
Enllaços