Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Raons

Nom
Raons
Coordenada X (ETRS89)
0.77976107597351
Coordenada Y (ETRS89)
42.420819167779
Poble
Raons
Tipus de lloc
Poble o despoblat
Origen del nom
Desconegut
Interès
Històric / Arquitectònic
Descriptor
Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços