Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Barranc de Canarillo, lo

Nom
Barranc de Canarillo, lo
Coordenada X (ETRS89)
0.7915735244751
Coordenada Y (ETRS89)
42.413223296337
Poble
Malpàs
Tipus de lloc
Barranc
Origen del nom
Català en fase antiga
Interès
Descriptor

Noteu l'aspecte arcaic del nom Canarillo. També el fet que aquest nom ha perdut l'article (no és el Barranc del Canarillo, sinó de Canarillo), la qual cosa testimonia un procés de pèrdua del caràcter comú del nom: ja no es parla d'un canarillo, es parlaria d'un canaló o canalet, o una forma semblant. L'origen del nom, però, seria canalello (amb el diminutiu en -ello, semblantment a la forma regatell que trobem en diversos llocs), més tard canarello, i finalment canarillo. Hi ha un Barranc de Canarill en el límit entre els termes del Pont de Suert i Santorenç.

El terme barranc designa sovint formacions orogràfiques per on l'aigua només discorre ocasionalment, com és el cas. Tanmateix, com que el trobareu a tocar del camí, observareu que aquest barranc presenta una profunditat considerable, i les ribes que el delimiten són força pendents en algun cas. La coberta de roures, que dóna un aspecte espectacular al conjunt, ha permès que no es produís una erosió que hauria afectat els prats adjacents a banda i banda. 

Aquesta formació resulta de l'aportació d'aigües que provenen del vessant occidental de Pollerini, ací anomenat la Rallassa, un pendent de serra quasi desprovist de vegetació per on discorre el Barranquet de l'Aiguardent. Observeu aquest darrer a l'ortofoto: és una canal excavada en les roques roges d'origen argilós (llastra, o raller, que en la denominació ribagorçana designa roques que formen plaques o lloses, com ara les pissarres o les margues). Aquell barranquet desaigua sobre els prats (just on el camí els deixa per entrar a la Rallassa) i  des d'allà es dispersa arreu. El Barranc de Canarillo resultarà, novament, del drenatge de tota l'aigua que ha aportat la Rallassa i que ha irrigat els prats de la Paül i de les Comes.

El camí que va de Malpàs a Erillcastell permet, doncs, observar en detall tot el conjunt i obtindre'n, des de més amunt, una visió de conjunt.

Afí al terme Canarillo existeix canalot, potser una versió més moderna del mateix nom: hi ha un prat anomenat Canalot adjacent a Canarillo, i hi ha també un barranc anomenat Canalot no gaire lluny d'ací, a Erillcastell.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
MALPÀS - ERILLCASTELL geològic
veure fitxa