Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Vinya, la

Nom
Vinya, la
Coordenada X (ETRS89)
0.79307556152344
Coordenada Y (ETRS89)
42.411607371849
Poble
Malpàs
Tipus de lloc
Terres de conreu o de prat
Origen del nom
Català
Interès
Antropològic
Descriptor

Són diversos els llocs amb aquesta denominació o altres de similars. Indiquen la presència freqüent de llocs destinats al cultiu de vinya. En cap d'ells hi ha vigència d'aquesta mena de cultiu, la qual cosa indica una evolució que, en algun moment, va portar a la seua desaparició total. El raïm que se n'obtenia devia anar destinat a  elaborar-ne vi, o també panses obtingudes per dessecació (un complement culinari i alimentari important en època d'escassesa).

Descriptor històric

Puig i Ferreté (1984) recull un document (4) d'octubre de 1013 on el comte Guillem de Pallars Sobirà fa donació, al monestir de Lavaix, d'un alou "de la vila d'Esterri per al remei de la seua ànima, juntament amb unes vinyes":

In nomine Domini nostri Iesu Christi et individue sanctae Trinitatis qui est unus et verus Deus. Ego Guillermus, Dei opitulantem clemenciam comis, voluntatem michi advenit et placuit in corde meo et placet ut in domo Sanctae Mariae et sancti Petri et sancti Laurencii atque servientes illius, idest, Dacho advocatus abba in monasterio que vocitatus Lavadius et alii servientes, Ennecho pesbiter, Endisclus presbiter, Asnarius presbiter, Urato presbiter, Quintus conversus et alii servientes qui ibidem sunt vel qui adveniendi sunt, dono alode meo in villa Esterri; et discurrunt fines illius, de Sancto Saturnino usque in ipso rigo de Esterri, et de Engurisi usque in Gerundella; et ipsas vineas in Inrius, et fines illius de Lavadius usque in Petra Extremera, et de Ventolano usque in ipso rigo, dono ipso alode et ipsas vineas... 

Aquest Esterri se situa entre Erta i Erillcastell, mentre que de Sancto Saturnino pot ser des de Sant Serni (de Malpàs); Engurisi fa referència, ben segur, a Sant Esteve d'Engorís, una antiga capella situada a la Paül de Malpàs. Petra Extremera fa referència a un límit occidental de la muntanya d'Erillcastell, mentre que Ventolano és, òbviament, Ventolà. 

O un altre (51), de 1129 (11 de setembre), on una dona de nom "Ledgarda (...) dóna al monestir unes vinyes al castell de Gironella, lloc de Salines" (es tracta d'un lloc esmentat en diversos documents del cartoral de Lavaix, situat en algun punt entre Gironella i Erta; hi ha actualment unes Salineres a Gironella i a Sas, i unes Salitugues a l'Hostalet de Massivert): 

...et desuper dono ibi illas vineas Deo et sanctae Mariae virginis et a servientibus locum quas ego habeo vel habere deveo in castro Gerundella, in locum ubi dicitur a Salinas, et fuerant illas vineas de Arnal Baron de Castellazo sic autem dono et concedo ab integrum quomodo scriptum est...

Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
MALPÀS - ERILLCASTELL geològic
veure fitxa