Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Borda de Martí, la

Nom
Borda de Martí, la
Coordenada X (ETRS89)
0.78326940536499
Coordenada Y (ETRS89)
42.422807090657
Poble
Esperan
Tipus de lloc
Borda o corral
Origen del nom
Català
Interès
Antropològic
Descriptor

Amb la Borda de Pei conformen l'explotació de ribera d'Esperan. Es tracta d'un cas representatiu del sistema d'aprofitament de pastures, amb les cases situades en un lloc elevat, a mitja alçada i prop de les pastures d'alta muntanya, i les bordes que proporcionen suport en el temps que es recull herba per a l'hivern, i estada per al bestiar durant l'estació freda. Com en altres casos, també en aquest hi ha una mínima dependència per al bordaler, és a dir la persona que hi fa també estada quan les tasques de collita o de pastureig són en el seu màxim.

Aquesta borda té una àmplia era (on hi ha prou espai per mallar el cereal), amb una estisora (un paller elevat al damunt de l'era, sostingut per un embigat amb disposició trapezoidal), i un seguit de corrals amplis, per al bestiar de llana i per al vacum, amb un rastell i estacs on estacar les vaques, i trapes que comuniquen amb el paller interior.

 

Descriptor històric
Fonts orals

Joan Farré explica algun aspecte de la collita del gra a la Borda de Martí (escolteu-ho):

Allí hi sembraven... hi tenen bona cosa de terra. N'hi ha un que é plla, es altres si poden treballar amb maquinària pero no són massa pllans, però que tamé n'hi ha un allà a la Paül qu'aguell tamé é molt... aguell tamé é bo. Allí quan ho llauraven amb bous hi feven bllat pa'l gasto de casa, pa tot l'any. Hi hai mallat, a la borda Martí, io, i no una vegada ni dos. I segar. Allí feven la mòlta, 'naven a molre a Llesp lo blat. A Llesp. Lo ventaven a... mallaven a la borda, el dixaven amb un monter, en 'cabat hi anàvom un dia i 'l ventàvom, tot lo dia ventar. Un ventador, que n'has vist, d'eixos? Bueno, alzòrens, ventaven lo bllat, l'anaven a molre i ia puiaven a 'speran amb farina; pa tot l'any ia tiniven la farina a la farinera, i... de la borda. Allí era sentit dir als abuelos que perque passés dos anys que es pedreguessen que no's caleve comprar bllat. I això que en gastaen molt pa's animals.

Nota lingüística:

Noteu les formes [bʎat] per a blat o [pʎa] per a pla, com altres del tipus [fʎama] (flama), [kʎaw] (clau). És un tret propi del ribagorçà, avui en recessió especialment al sector oriental, però encara perceptible en parlants d'edat.

Noteu també la forma molre, com atres del tipus venre, penre... on el català majoritàriament ha generat una seqüència consonàntica -dr-.

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
blat a la Borda de Martí
Enllaços

Imatges
Rutes (3)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
BORDA DE MARTÍ - ERILLCASTELL històric
veure fitxa
BORDA DE MARTÍ - ESPERAN per la Comòria (obaga) històric
veure fitxa
BORDA DE MARTÍ - ESPERAN per les Solanelles històric
veure fitxa