Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Canal de les Tallades, la

Nom
Canal de les Tallades, la
Coordenada X (ETRS89)
0.79569339752197
Coordenada Y (ETRS89)
42.42873088544
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Canal / pala
Origen del nom
Català
Interès
Antropològic
Descriptor

És una canal perquè designa la conca alta, l'espai on es recull l'aportació pluvial, del Barranc del Tou.

I es diu de les Tallades perquè, en la part inferior de la meitat occidental, es troba dividida en cinc franges horitzontals i una de vertical, aquesta al llarg del marge occidental, si més no les horitzontals tenen una extensió similar entre elles. Separades per parets encara visibles, es disposen entre el camí que prové d'Esperan i el que prové de la Borda de Martí; de dalt a baix: la Tallada de Puiol, la de Montgai, la de Marco i la de Rutxer, i la d'Abella es disposa adjacent a aquesta darrera, al costat oriental; es corresponen a les cinc cases d'Erillcastell. La que es disposa verticalment, en perpendicular a les anteriors al llarg del marge occidental, és la de Martí d'Esperan, i només presenta una paret oriental que la separa de les altres atès que, per la banda occidental i per la banda superior, té continuïtat amb el terme d'Esperan.

El camí d'Esperan segueix la part mitjana de la canal, tot fent de barrera superior a la Tallada de Puiol. D'aquest camí en amunt, fins al cap de la canal, formant un triangle en el costat superior occidental de la canal, és empriu entre Esperan i Erill: uns i altres hi podien fer anar el bestiar. Tota la meitat oriental de la canal, per contra, pertany a Erillcastell en exclusiva.

Podeu observar el traçat dels límits en una foto antiga, on encara són prou apreciables les parets, i la podeu comparar amb una d'actual, on tot el conjunt es troba molt més desdibuixat. La raó és que antigament hi havia molta més presència de bestiar que hi mantenia la vegetació més controlada. A més, periòdicament s'hi practicaven cremes de matolls i de fenàs. Avui, si hi camineu, és complicat moure-s'hi per l'espessor de les argelagues (esgelagres) i l'alçada i resistència de l'herbatge.

Una bona descripció es pot obtindre des dels Aubaguins.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Imatges
Rutes (2)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
BORDA DE MARTÍ - ERILLCASTELL històric
veure fitxa
ESPERAN - ERILLCASTELL històric
veure fitxa