Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Corral des Matxos, el

Nom
Corral des Matxos, el
Coordenada X (ETRS89)
0.78639149665833
Coordenada Y (ETRS89)
42.424739513038
Poble
Esperan
Tipus de lloc
Borda o corral
Origen del nom
Català
Interès
Antropològic
Descriptor

Forma part dels elements relacionats amb la Borda de Martí. Es tracta, com el seu nom indica i tal com ens explica Joan Farré, d'un corral badívol, és a dir sense coberta, on es tancava bèsties grosses, que podien ser vaques però més especialment mules o matxos, en períodes en què peixien els Bancals del Cap de la Borda.

Dos elements són remarcables: el gruix i l'alçada de les parets, que donen compte del fet que no anaven destinades a bestiar de llana o cabrum (havien de resistir un cop d'un matxo, per exemple, més quan es tracta d'un recinte de dimensions reduïdes); i la presència de lloses també de tamany considerable, que formaven una visera important a la part externa del cap de la paret. La finalitat d'això darrer, segons diu també Joan Farré, era evitar que les "feres" (llops, singularment) saltessen la paret cap a l'interior.

Observant l'estat d'aquestes parets, i el dels prats que hi toquen, no arribem a fer-nos una idea del que devia ser una casa en plena explotació. Generalment, totes les cases tenien bestiar de llana, algunes vaques, i algun porc, poralla (aviram) i conills. Això, juntament amb l'explotació dels cereals i altres fonts de recursos constituïa una interacció molt diversa amb el medi: aprofitament de l'aigua, del bosc, dels arbres fruiters, de la terra en explotacions de prat i de sembra...

Descriptor històric
Fonts orals

Sobre el Corral des Matxos (Joan Farré) (escolteu-ho):

 

Ací tamé teniven vaques anzòrens. Teniven... catorze o setze vaques anzòrens, i... l'any que hi vaig anar io, a la primavera n'hi ere tres centes seixanta-set a casa i tres centes seixanta-set a pr'avall, quina casualidat. En total feven set-centes trenta-quatre, no? Set i set, catorze. Anzòrens me hi vaig estar uns anys; a la tardor tamé me hi feven 'nar a guarda'ls a la montanya. Però después ia se'n van anar es de Pei, i sols ia no 'ls hi feve bon estar. Hi ere dos cases, ca de Pei i ca de Martí.

Nota lingüística

Noteu les formes del tipus me hi:

Els pronoms de complement tenen les formes:

OD                        OI

              mi

              ti

lo/la/ho                   li

               si

               mos

               vos

               e(l)s

               si

adverbial/partitiu      hi     en

Tendeixen a mantindre formes plenes. Tan sols hi ha formes amb elisió en lo / e(l)s / en:

me'l va donar

te's va portar

se'n van tornar

(això a banda de les previsibles com t'ha donat aigua, m'escolten, etc)

Tal com es veu en els exemples anteriors, en combinació les formes mi ti si canvien en me te se:

mi va donar la poma > me la va donar

ti va portar a casa > te hi va portar

si van trobar allí > se hi van trobar

 

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
animals de cm
Enllaços

Imatges
Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
BORDA DE MARTÍ - ESPERAN per la Comòria (obaga) històric
veure fitxa