Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Solana, la

Nom
Solana, la
Coordenada X (ETRS89)
0.80075740814209
Coordenada Y (ETRS89)
42.430678963011
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Prats comunals
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

Aquest lloc és un matiguer, més concretament un boixiguer, una ampla via de connexió entre les pastures altes, al damunt de Conques, i els vedats de més avall dels Planos. Les terres de conreu es fan accessibles al bestiar, que hi ha de poder arribar per a aprofitar el rastoll o bé per a poder-les bogar. i al mateix temps s'estableix una via de circulació prou ampla per a evitar que un ramat nombrós afecti, al seu pas, les terres adjacents. És la idea general de cabanera, en aquest cas només per al trànsit local, o la idea de termi (terme): el termi el constitueixen els terrenys no conreats ni dedicats a prat; pot contindre terrenys propietat d'alguna de les cases (se sol parlar, llavors, d'un vedat), però és prou general que sigui comunal, especialment quan es tracta d'espais de "trànsit" com aquest.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços