Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Mosqueres, es

Nom
Mosqueres, es
Coordenada X (ETRS89)
0.804692
Coordenada Y (ETRS89)
42.430356
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Terres de conreu o de prat
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor
Descriptor històric
Fonts orals

Ramon Jordana parla sobre el sembrat de l’ordi a les Mosqueres, uns bancals que es troben entre els bancals de Conques i els Planos (escolteu-ho):

Hi eren sembrat i granava, é molt solà. Lo que foteva llavons que... te foteves un fart de treballar, i quan estaves as vetlles de segar-ho a la millor passava una pedregada i te ho plomava. Jo m’acorda, allà baix, astí as... a damont des Planos, entre lo de Mongai que en dívom es Mosqueres, hi era un ordi més granat, igual que pebre, ‘nes espigues, un ordi més majo. Va passar... ia ‘stàvem as ventlle... a la vetlla de segar-ho, va passar una pedregada a la nit, ia, ni palla no hi va deixar. Foteva una ràbia allò, ah...

Nota lingüística:

Noteu l’expressió as vetlles de o a la vetlla de, és a dir els dies previs o el dia previ mateis.

Noteu el verb acordar del tipus intransitiu (vg. l’entrada RECORDAR al DCVB). En realitat és una estructura que sol presentar un Subjecte en forma d’oració flexionada (introduïda per que) i un Objecte Indirecte en forma pronominal: (a jo) m’acorda que... (en el text, els incisos circumstancials fan que aquesta oració introduïda per que quedi absent, i el seu contingut és més endavant introduït com una oració deslligada). És interessant de remarcar que el verb que trobem en ribagorçà comunament és acordar o arrecordar.

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
ordi pedregat
Enllaços

Rutes (2)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
CALBERA - CONQUES - ORRI històric
veure fitxa
ERILLCASTELL - SANTA MARGARIDA històric
veure fitxa