Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Ban, lo

Nom
Ban, lo
Coordenada X (ETRS89)
0.82695722579956
Coordenada Y (ETRS89)
42.423519876337
Poble
Peranera
Tipus de lloc
Prats comunals
Origen del nom
Germànic
Interès
Descriptor

Sobre aquest nom, vegeu també el Ban de Massivert.

Aquest terme, ban, és el mateix que en el llenguatge modern perviu en la referència a normes o ordres que publica una autoritat: un ban municipal, per exemple.

Un ban, en termes genèrics, és un tipus d'ordre promulgada per una autoritat, especialment quan es tracta d'una prohibició. En aquest sentit, aplicat al territori és equivalent de "vedat" o de "devesa", és a dir un espai que és objecte de reserva, destinat a pastures per a determinat període de l'any. Coromines (BAN, al 'Diccionari Etimològic i Complementari de la Lleng. Cat.'): "En català el mot ban és autòcton des dels orígens". Observa que, en contrast amb el català, aquest terme té molt més desenvolupament i amplitud semàntica en en nord de França: 'le Ban de la Roche', 'le Ban de Sapt', 'les Bans de Mayenne', 'la banlieue', "pròpiament rodalia d'una llegua (fr. 'lieue') entorn d'una població". En el català medieval, "un dels aspectes més fermament desenrotllats és el de 'circumscripció senyorial (protegida per proclames, prohibicions), demarcació en la qual o fora de la qual està vedat d'exercir un dret, una acitivitat', d'on després 'territori ben delimitat' en general (…). Tenim l'accepció de 'devesa, partida de prats i bosc en les muntanyes d'un poble', que he trobat molt viva per a 'ban' a les altes valls del Flamicell, del Bosia i altres del Pallars Sobirà i occidental (cap a Benés, Erta, etc), on reemplaça o rivalitza amb termes com 'bedro' o 'devesa' (més propis d'altres zones pallareses, 'pasturatges d'un poble determinat i reservats per aquest a tal o tal mena de bestiar', Boí, 1971). Tot això, en català ha anat quedant antiquat o estereotipat, i un poc congelat en la toponímia i en el camp de la derivació".

La semblança conceptual amb vedat és evident (>el Vedat Gran).

 

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços