Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Tresqüero

Nom
Tresqüero
Coordenada X (ETRS89)
0.79641222953796
Coordenada Y (ETRS89)
42.425935367544
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Coll o coma
Origen del nom
Romànic antic
Interès
Descriptor

Coromines (Estudis de Toponímia Catalana I; 130) esmenta aquest nom de lloc com a exemple d'un fenomen particularment arcaic en el català preliterari (o romànic antic) de la Ribagorça: alguns noms mostren manca de diftongació de E breu i O breu, o aquesta diftongació es presenta en una fase força reculada. Es fa notar això en La Ruera < ROBEREA (Sas), Lo Ruer < ROBEREU (Erillcastell), Sallieto < SALECTU 'salencar' (Visalibons); el Poio (Bono, Vilaller) i lo Pueu (Santorenç), ambdós provinents de PODIU. Tresqüero tindria potser el seu origen en TRANS CORIU (Coromines ho deixa en interrogant). Tanmateix, a l'Onomasticon Cataloniae, a l'entrada TRULLO, TRESCURO, SERULL, es reconsidera aquest origen i es parla de TRANS COLLU: "un nom de lloc de l'Alt Aragó ens orienta: Trascuello, pda. prop de Serveto, a la vall de Gistau (...). Doncs TRANS COLLU 'més enllà del collet', i això és també la situació del Tresqüero d'Erill". La qual cosa implica un fenomen addicional de canvi de LL intervocàlic en R, un fet que té també paral·lels en ribagorçà.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
BORDA DE MARTÍ - ERILLCASTELL històric
veure fitxa