Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Prat de Dellà, el

Nom
Prat de Dellà, el
Coordenada X (ETRS89)
0
Coordenada Y (ETRS89)
0
Poble
Raons
Tipus de lloc
Origen del nom
Interès
Descriptor
Cap a l'extrem dels terrenys que volten la casa
Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços