Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Hostal/Hostalet de Malpàs, l'

Nom
Hostal/Hostalet de Malpàs, l'
Coordenada X (ETRS89)
0.78367710113525
Coordenada Y (ETRS89)
42.416724323237
Poble
Malpàs
Tipus de lloc
Parets
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor
Descriptor històric
Fonts orals

Sobre l'Hostalet de Malpàs, a tocar del camí entre Malpàs i el Pont, per on també baixaven el mercat els diumenges la gent d'Erill (Ramon Jordana) (escolteu-ho):

Hi era algun bocí de paredota, encara, d'a on se ve de Raons cap a Malpàs. Que pr'allí baixava el camí qu' anàvom cap al Pont es dumenges; antes el mercat era es dumenges... Baixàvom pel camí de Malpàs pr'astí damont. Astí, cap astí al... un corral del Batlle que hi ha pr'astí per dellà, baixàvom pr'allí, i cap a l'Hostalet i cap a la Borda de Peroi. Passàvom cap as Coples de Mateva... i agueixo é 'l camí que baixava cap al Pont.

Nota lingüística:

Noteu expressions com astí, astí damont, cap astí, pr'astí, pr'astí per dellà. Noteu també la forma agueixo, variant emfàtica d’agueix, una forma reforçada de eixo que trobem especialment (però no exclusivament) en usos pronominals.

 

Des de l'Home Mort, mirem d'establir la ubicació de l'Hostalet de Malpàs (Ramon Jordana) (escolteu-ho); l'interès del fragment és de tipus estrictament lingüístic:

Pus, veus? A on són aguelles vaques; veus, allí que... hi ha passat un cotxe, sembla que tira un camí cap allà, a la punta d'aguell flloc d'arbres... pr'allí, pr'allí era l'Hostalet, ací a deçà des vaques, que hi ha un... que hi surt una punta de camí, cap an aguells d'això [bales d'herba] de l'esquerra.

Nota lingüística:

Aquest fragment d’explicació mostra alguns aspectes puntuals del tipus de recursos que es fan servir per a ubicar indrets en un espai que contemplem: noteu els elements que determinen distància (aguelles, allí, cap allà, a la punta de, aguell, pr’allí, ací, a deçà, aguells... de l’esquerra). La utilització del terme d’orientació relativa al cos de l’emissor, esquerra, és quasi una raresa; en general, els termes que trobem en descripcions d’ubicacions o trajectes remeten a emplaçaments relatius entre l’emissor i els elements externs, sovint a manera de triangulació, però una oposició esquerra-dreta, on només es pren com a referent el propi cos i la seua orientació, és del tot infreqüent.

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
hostalet i camí del Pont hostalet ubicació
Enllaços