Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Aubac, l'

Nom
Aubac, l'
Coordenada X (ETRS89)
0.80163717269897
Coordenada Y (ETRS89)
42.439278289153
Poble
Esperan
Tipus de lloc
Prats comunals
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

Les característiques d'aquest indret coincideixen en gran mesura amb les de >l'Aubaga de Peranera, incloent el fet que es tracta de pastures subalpines aprofitades pel bestiar de llana.

Vid. també l'Aubaga.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços