Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Sopena

Nom
Sopena
Coordenada X (ETRS89)
0.80083250999451
Coordenada Y (ETRS89)
42.4233231186
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Terres de conreu o de prat
Origen del nom
Romànic antic
Interès
Descriptor

“Pena” és un terme freqüent en la toponímia ribagorçana. Prové del llatí PINNA (roca) simplificant la seqüència NN en “n” en lloc de fer-ne “ny” (tal com passa amb “cabana” < CAPANNA). “Sopena” prové de “so” (< SUB, és a dir “a davall”) + “pena”: a davall de la roca.

Descriptor històric
Fonts orals

Ramon Jornada descriu els indrets a davall del poble d’Erillcastell, en el seu vessant oriental. Parla d’un tros de Mongai on hi sembraven braina (escolteu-ho):

Allí a davall del poble mateix, cap ací que es veu que hi puia uns pals de la llum... allò era un vedat, Vedat dels Horts de Puiol. I a davall d’allí hi era un trosset que en diven Sopena, que era de Mongai, que... feven braina... hi feven anar es corders.

Nota lingüística:

braina és herbatge sembrat destinat a peixiu, no pas a cereal; en general és ray-grass, veça, fusellada, o una combinació entre aquestes o altres herbes.

[DCVB: braina: El sembrat de cereals des que neix fins que treu l'espiga (Pont de S.). Etim.: sembla parent del cèlt. braknaro, reconstruït per J. Jud damunt el címr. braen-ar, breinar ‘terra de guaret’ (Rom., lii, 330)]

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
vedat des horts i sopena
Enllaços

Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
MALPÀS - ERILLCASTELL geològic
veure fitxa