Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Sancibertes, es

Nom
Sancibertes, es
Coordenada X (ETRS89)
0.80808
Coordenada Y (ETRS89)
42.42907
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Terres de conreu o de prat
Origen del nom
Català en fase antiga
Interès
Descriptor

El plural respon al fet que són terres de diversos propietaris: Sanciberta de Montgai, Sanciberta de Marco...

En una primera possibilitat, el topònim semblaria remetre a Sant Sibert o Santa Siberta (un nom d'origen germànic), bé indicant un antic propietari amb aquest apel·latiu, bé com a testimoni d'una antiga advocació, o fins i tot un antic nucli (o ambdós), que se situés en aquest lloc. És cert que un nom de persona "Sibert" ha existit (remetem a Massivert, prop d'ací, que és fàcilment interpretable com Mas (de) Sibert*), però no ha existit una advocació, que coneguem, a cap sant amb aquest nom, la qual cosa fa descartar aquest origen.

*[avui, el nom Sibert és inexistent en català, però sobreviu com a cognom en algunes àrees de l'Occitània septentrional (Alvèrnia singularment: http://www.geneanet.org/nom-de-famille/sibert)]

Tanmateix, en documentació medieval procedent de Lavaix trobem diversos testimonis d'un nom de persona Sancibert o Sancivert (Ela, filio Sanciverto -"Ela, fill de Sancivert": any 1024, doc. núm. 16 del recull de Puig i Ferreté, 1984-; Gelemundo et Sanilana fratrem eius, filios Sanciverto -"Gelemund i el seu germà Sanilana, fills de Sancivert": any 1063, núm. 27 del mateix recull-; Sancibertus presbiter -"el capellà Sancibert": document VIII dels falsos de Lavaix, ibidem-). Es pot pensar, llavors, en terres que haguessen estat d'un tal Sancibert, i després propietat de diverses cases d'Erill. No és incompatible amb la presència d'un antic mas de Sancibert, que en desaparèixer propiciés un repartiment de les propietats. Aquest Sancibert és un antropònim d'evident aspecte germànic, tal com en el cas de Sibert esmentat abans.

Aquest nom de lloc ens dóna testimoni, doncs (tal com en el cas de Massivert), d'un nom de persona vigent a l'Edat Mitjana, si més no localment, avui del tot desaparegut.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços

Rutes (2)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
ERILLCASTELL - GIROSTES de dalt i BORDA DEL MIG històric
veure fitxa
ERILLCASTELL - SANTA MARGARIDA històric
veure fitxa