Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Coll de la Calbera, el

Nom
Coll de la Calbera, el
Coordenada X (ETRS89)
0.79766750335693
Coordenada Y (ETRS89)
42.43178759801
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Coll o coma
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor
Descriptor històric
Fonts orals

Ramon Jordana ens diu on anaven a plegar moixarrons (escolteu-ho):

Pr’ací entà baix... Juanito de Marco al cel siga antes a l’únic puesto que anava era astí a Esperan, a buscar moixarrons i carreretes, ui, se ‘s sabeva totes. Cap al costat d’allà tamé n’hi ha, cap allà cap as coples.

Nota lingüística:

Noteu tres graus de llunyania: ací-astí-allà. En altres llocs hem pogut veure la distinció entre allí i allà, que tenen el mateix valor quant a distància però es distingeixen pel grau de concreció (allí és un indret puntual i delimitat, mentre que allà suposa una apreciació àmplia i poc delimitada). És també interessant que els termes ací-astí-allà fan referència a tres components d’una vall: el vessant que tenim als nostres peus, el centre per on passa el barranc, el vessant oposat a nosaltres (on són els coples).

Noteu també l’expressió pr’ací entà baix, on es conserva encara la preposició entà.

Coples són anomenats pollancres en català general, la varietat allargassada del xop.

[DCVB: «COPLE m. Pollancre (arbre Populus nigra). S'usa aquest nom a Sopeira, Pont de S., Vilaller, Senet, Boí (cf. Krüger Hochpyr. A I, 47).Fon.: kóple (Vilaller); kópʎe (Sopeira, Senet, Boí); kóble (Pont de S.); kóbʎe (Sopeira)»]

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
pr aci enta baix
Enllaços

Imatges
Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
CALBERA - CONQUES - ORRI històric
veure fitxa