Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Comes, les

Nom
Comes, les
Coordenada X (ETRS89)
0.797256
Coordenada Y (ETRS89)
42.417065
Poble
Malpàs
Tipus de lloc
Prats comunals
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

Aquest lloc, format per uns bancals molt esglaonats, conté algun tros pertanyent a Erillcastell, tot i ser terme de Malpàs.

Coma seria un nom provinent del llatí *CUMBA, que al seu torn remet a formes àmpliament testimoniades en llengües indoeuropees, que presenten kom i que designen llocs o objectes còncaus. Coma designa una depressió en el terreny, un clot o una fondalada, l'oposat conceptualment a tossal, i es relaciona amb el ribagorçà cóm (abeurador, format sovint a partir d'un tronc buidat).

De noms de lloc semblants a aquest n'hi ha un bon nombre, sense anar lluny d'ací: la Coma d'Abella i la Comella a Erillcastell, la Coma i Coma la Sella a Peranera, o Comacalent i Coma Xica a la muntanya d'Esperan, tocant a Coll d'Espina.

Descriptor històric
Fonts orals

Avui ens mirem les barreres que marquen els límits dels prats com a simples límits, pròpiament barreres. La barrera, però, tradicionalment és un espai més amb la seua funcionalitat: els arbres i arbustos que la formen proporcionen fruits com ara pomes, peres, prunes, o mores; proporcionen fusta; constitueixen un suplement per a l'alimentació del bestiar (suplement que obtenen directament del lloc o els arribar barrejada amb l'herba de la collita). Aquest suplement, en forma de fulles dels arbres o dels arbustos, era també expressament explota; fer fulla és una activitat important, especialment a darrers d'estiu i cara a l'inici de la tardor. Ramon Jordana explica com s'obtenia fulla de diferents arbres: moixeres, coples (pollancres), etc. En alguns casos, l'alçada i la complicació dels arbres, i el fet que es fes amb l'ús d'una simple destraleta, hi afegeixen un risc important. La fulla més apreciada, sens dubte, és la de freix (es dóna a les ovelles, antigament també als corders durant l'hivern, i als conills) (escolta-ho):

Oh, antes sí, tot ho pelàvom, hasta moixeres, coples, trémols, io era pelat de tot, pa fer fulla pa'l bestiar. Moixera... Oh, es trémols t'has d'arrapar igual que 's esquirols. Quan jo era jovenet anava igual qu' una sengardilla pels abres. Com que m'agradave tant, hi disfrutava. Sí sí, amb la destraleta. I vai tinre molta sort que no 'm vai tallar. Només un dia em va 'scapar una mica, ací, va tocar la punteta del totxet, no va ser re. No sé com, pero vai tinre molta sort que... I la que vai arribar a fer, oh, podar i torellar i... hasta de roure!

Nota lingüística

Noteu el terme torellar, que vol dir fer torells. Un torell és un troc de poc gruix i llargada mitjana (un metre o poc més). Dels torells se'n fan feixos, anomenats trosses, que contenen fulla. La fulla pot ser consumida directament de la trossa que, ja pelada, proporciona llenya per al foc.

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
fer fulla
Enllaços

Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
MALPÀS - ERILLCASTELL geològic
veure fitxa