Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Collada des Ircs o dels Ills, la

Nom
Collada des Ircs o dels Ills, la
Coordenada X (ETRS89)
0.82745173247145
Coordenada Y (ETRS89)
42.448506640714
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Pletiu o pleta
Origen del nom
Desconegut
Interès
Antropològic
Descriptor

No és en absolut segur, però 'ircs' pot tindre origen en la forma 'ercs' (< del llatí HĭRCU 'boc').

Ara bé, cal anotar que la pronúnica "ircs" l'hem recollit a la banda d'Erill. Tant a Peranera com a Castellars hem recollit Collada dels Ills, la qual cosa ens fa deixar totes dos formes com a equivalents. Si donem l'entrada Ircs com a primera és perquè l'indret es troba a Erill.

Descriptor històric
Fonts orals

Des de Coll de Fades, i a la vista de la ramada de la montanya d'Erill, Ramon Jordana fa alguns comentaris sobre les característiques d'aquells indrets, en una tarda en què tot indica que ha de fer una tronada (escolteu-ho):

Esta nit es deu vulguer apletar a la borda, aguell bestiar, es encara cap aquí baix, es deu fer baixar cap a baix, ia deu apletar a baix. Oh, se fa tronada estan millor a baix que no pas a dalt, a dalt é mal... esta montanya é molt desenta, eh?! Cagondiol, 'ta sas lo que hi toca l'aire, hòsti noi... io 'm vai estar quatre o cinc anys allà a ca de Puiol, de mosso, i un any, a la tardor va fotre una... una rebessura, que va nevar... Tiniven les eqües a la montanya, tiniven dotze eqües, negres, bones, a ca de Puiol, i 's vam 'ver d'anar a arroplegar... cagonde 'm un torb que hi foteva, un vent... io pensava "mos agafarà un remolí que mos fotrà allà baix as barrancs de Santa Margarida". Hi vam anar, i a damont, a damont del pletiu, però a damont a 'guella atra... quasi a damont a Corronco, a davall de la serra, estaven. I vam... un camí vam passar... vam puiar un poc cap allà, al passar cap ací, no en vam trobar cap. Vam tornar a passar una mica més alts... i allavons es vam trobar, i eren altes... mecagonde, i amb un torb que foteva, que te'n vedeves de... i amb un gel que foteva, hòsti... tu sas lo que hi toca, l'aire de port, a ixa montanya, uf. I allavons es vam fer baixar cap a davall al primer pletiu, i del primer pletiu cap aquí a la borda.

Nota lingüística:

Noteu la pronunciació del parell demostratiu+nom esta nit: [astanít];

Noteu els adverbis que indiquen lloc o direcció: a baix i a dalt s'oposen de manera equivalent a a damont i a davall;

Noteu el lèxic:

apletar: fer jaure el bestiar allà on han de passar la nit (la pleta o el pletiu)

pletiu: indret sense tancament on dorm el bestiar

desenta: exposada al vent

rebessura: probablement de rebés (una tempesta sobtada)

torb: neu i vent

serra: clenxa

camí: aquí, sinònim de vegada o cop

aire de port: o vent de port, vent que cau amb força des del port

Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
sobre la montanya
Enllaços

Imatges
Rutes (1)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
COLLADA DELS IRCS i CANTILÓ històric
veure fitxa