Fitxa del lloc

Nom de la ruta: Aubaga, l'

Nom
Aubaga, l'
Coordenada X (ETRS89)
0.84162716406252
Coordenada Y (ETRS89)
42.448538340018
Poble
Peranera
Tipus de lloc
Prats comunals
Origen del nom
Català
Interès
Descriptor

L'inici AU (aubaga) per O (obaga) és prou comú, sobretot en noms femenins, en el contacte entre l'article LA/UNA + O, que es reinterpreta en L'/UN' AU.

Pertot, sobretot en muntanya, hi ha indrets que reben el nom "obac" (l'Aubac) o "obaga" o similars, per contraposició a "solà" o "solana". En aquest cas no només té a veure amb la ubicació, sinó també amb els usos. En un context subalpí com és el cas, solana i obaga són indrets amb un grau molt diferent d'exposició a la llum solar, amb vegetació diferenciada i amb ritme diferent en el creixement de les plantes que aporten pastures al bestiar. En resulta una estratègia pastoral que té a veure amb la peridització de l'entrada dels ramats: a la solana, l'herba és més primerenca, de manera que els animals "seguiran" la solana a començament de l'estiu i més endavant "peixeran" l'obaga. Una periodització en termes similars té a veure amb l'alçada (les pastures altes vénen més tard). Aquestes dos diferenciacions són crucials, al costat d'altres que tenen a veure amb les característiques particulars de l'indret, l'accés a l'aigua, etc

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Descriptor geològic
Documents sonors
Enllaços