Fitxa del lloc

Nom de la ruta: 1. Pollerini

Nom
1. Pollerini
Coordenada X (ETRS89)
0.797263
Coordenada Y (ETRS89)
42.422072
Poble
Erillcastell
Tipus de lloc
Tossal o promontori
Origen del nom
Desconegut
Interès
Punt d'observació
Descriptor

El nom d'aquest tossal és d'origen del tot desconegut. Normalment pronunciat [pullerini], sembla que un primer component podria ser pui (la pronúncia de puig en ribagorçà), mentre que la resta és ben dubtós, tot i que podria tindre relació amb el veí Erill.

És un turó de 1.445 msnm al SO d'Erillcastell. En gran part està desprovist de vegetació, forma una costa arenosa de color vermellós intens. En la part occidental mostra una vegetació formada per boixos, i a la part superior presenta un planell herbós. És un lloc elevat excel·lent per tindre una vista de conjunt de la vall de Peranera i de la plana de Malpàs i Raons.

Descriptor històric
Fonts orals
Geologia (tipus d'element d'interès)
Sediments triàsics (Triàsic inferior)
Descriptor geològic

El turó està constituït, en la major part, per una successió d'argiles i gresos del Triàsic, ajagudes en discordança sobre una sèrie anterior, del Carbonífer, on alternen materials de carbó amb altres d'origen volcànic.

Des d'aques turó podem observar tota la successió cronològica de materials de la conca d'Erillcastell:

- metasediments paleozoics (devonians): aneu a l'entorn de Roques Blanques;

- dipòsits volcànics i volcano-sedimentaris carbonífers i permians (Estefanià i

Autunià): aneu a Roques Blanques i, d'allà, a les Roquetes d'Erill;

- sediments i carbons carbonífers (Estefanià inferior i superior): aneu a la Collada d'Erill;

- sediments permians (Autunià): aneu a l'entorn de la Boca de mina de Pollerini;

- discordança angular (Triàsic inferior): a l'entorn de la Boca de mina de Pollerini;

- sediments triàsics (Triàsic inferior): al vessant E de Pollerini;

- roques subvolcàniques triàsiques (Triàsic superior): vessant W de Pollerini, a l'entorn del Barranquet de l'Aiguardent.

 

Fonts:

Roberti: Karel ROBERTI Revisiting the past, Leiden back in the Pyrenees (LGV 75th anniversary Pyrenees Field Trip, June 11-17, 2008), document digital, Planeta Terra/Institut Geològic de Catalunya.

Martí (ignimbrites): "Geozona 116 Ignimbrites d'Erillcastell", document digital, Generalitat de Catalunya-Departament de Medi Ambient i Habitatge; Direcció General del Medi Natural.

Martí & Mitjavila: Joan MARTÍ & Josep MITJAVILA "El volcanismo tardihercínico del Pirineo Catalán, II: caracterización de la actividad explosiva", Acta geològica hispànica, v. 23 (1988), núm. 1, pàg. 21-31.

Documents sonors
Enllaços

Rutes (2)
Nom Tipus d'itinerari Llargada
+info
ERILLCASTELL - PERANERA geològic
veure fitxa
MALPÀS - ERILLCASTELL geològic
veure fitxa