Noms de lloc

Arbre, bosc o matolls

Cursos d'aigua (barranc, font...)

Construccions o instal.lacions (casa, borda, pleta, canalització...)

Construccions religioses (església, capella, pilaret)

Accidents orogràfics (tossal, roca, coma, coll...)

Terres explotades (prat, hort, conreus, pala o canal...)

Busca un topònim existent

Nom
Poble
Partida
Tipus de lloc
Tipus de nom
Origen del nom
Geologia (tipus d'element d'interès)
 

654 registres

Nom Poble Tipus Lloc Origen
+info
1. Erillcastell Erillcastell Poble o despoblat Desconegut
veure fitxa
1. Pollerini Erillcastell Tossal o promontori Desconegut
veure fitxa
2. Castellars Castellars Poble o despoblat Català
veure fitxa
2. Gotarta Gotarta Poble o despoblat Desconegut
veure fitxa
2. Igüerri Igüerri Poble o despoblat Desconegut
veure fitxa
2. Malpàs Malpàs Poble o despoblat Català
veure fitxa
2. Peranera Peranera Poble o despoblat Català en fase antiga
veure fitxa
Abadia, l' Castellars Casa Català
veure fitxa
Abadia, l' Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Abeller, l' Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Aguilar Massivert Prats comunals Català
veure fitxa
Aguilar (Guilar) de Davall l'Hostalet de Massivert Bosc Català
veure fitxa
Aigüites, les Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Antigó, l' Peranera Bosc Català
veure fitxa
Arguilera, l' Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Arguilers, els Castellars Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Arguiloses, les l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Arners, els Massivert Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Artigons, es Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Artigues Peranera Prats comunals Català
veure fitxa
Arts de Rutxer, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Aubac, l' Esperan Prats comunals Català
veure fitxa
Aubaga, l' Peranera Prats comunals Català
veure fitxa
Aubaga, l' Esperan Prats comunals Català
veure fitxa
Aubaga/Obagueta, l' Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Aubagues des Girostes, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Aubaguins, els Malpàs Matollar o erm Català
veure fitxa
Avellaneral, l' Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Ban de Massivert, lo l'Hostalet de Massivert Prats comunals Germànic
veure fitxa
Ban, lo Peranera Prats comunals Germànic
veure fitxa
Bancal Costerut, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal de la Pala, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal de la Segla del Mig, el Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal de la Teula, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal de Piquer, el Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal de Pui, el Castellars Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Bancal del Rei, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal dels Cirerers, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancal Gran, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancalet d'Abella de la Girosta, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancalet Redó, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancalets, es Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancalot de Gras, lo Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancalot, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de Codó, els Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de Conques, els Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de Joano, els Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de l'Abadia (ICGC: de la Rectoria) Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de l'Hort, els Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de la Baixada, els Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de la Plana de Marco, els Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de la Plana de Montgai, els Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de Pere, los Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals de Puiol de la Girosta, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals del Cap de la Borda, els Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bancals des Roures, es Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Barranc d'Erillcastell, el (Barranc de Peranera, el) Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc d'Esperan/de Raons, el Esperan Barranc Català
veure fitxa
Barranc de Bolcaders, el Igüerri Barranc Desconegut
veure fitxa
Barranc de Canarillo, lo Malpàs Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranc de Cantiló, el (o de la Portella) Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc de Fontanelles, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc de Fontcaldes (o des Llosses), el Raons Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranc de l'Enfont de Puiol, el Igüerri Barranc Català
veure fitxa
Barranc de l'Orri, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc de la Font Grossa, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc de la Gessera, lo Castellars Barranc Català ribagorçà
veure fitxa
Barranc de la Llau dels Forats, el Massivert Barranc Català ribagorçà
veure fitxa
Barranc de la Portella, el Esperan Barranc Català
veure fitxa
Barranc de la Roca Llisa, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc de Massivert, el Massivert Barranc Català
veure fitxa
Barranc de Pallerulo, el Erillcastell Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranc de Raons, el Raons Barranc Català
veure fitxa
Barranc de Sarrados, el Esperan Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranc de Vilella, el Peranera Barranc Català
veure fitxa
Barranc del Solà, el Peranera Barranc Català
veure fitxa
Barranc del Tou, el Esperan Barranc Català
veure fitxa
Barranc dels Carants, el Peranera Barranc Català
veure fitxa
Barranc dels Horters, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc des Aigües o des Sancibertes, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc des Canals, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc des Esplugues, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranc des Llosses (o de Fontcaldes), el Raons Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranquet de Besedar (o de la Serra), el Erillcastell Barranc Desconegut
veure fitxa
Barranquet de Comaportell, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranquet de Conques, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Barranquet de l'Aiguardent, lo Malpàs Barranc Català
veure fitxa
Barranquet de Sant Esteve, el Malpàs Barranc Català
veure fitxa
Barranquet de Sueres, el Castellars Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranquet del Maiol, el Esperan Barranc Català en fase antiga
veure fitxa
Barranquet del Prat (o del Vedat) de Pui, el Castellars Barranc Català ribagorçà
veure fitxa
Barranquet des Girostes, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Bassa del Dimoni, la Raons Bassa natural o aiguamoll Català
veure fitxa
Bassa dels Horts de l'Abadia, la Castellars Bassa natural o aiguamoll Català
veure fitxa
Bassal, el Esperan Presa / conducció d'aigua Català
veure fitxa
Basses del Cànem, les l'Hostalet de Massivert Presa / conducció d'aigua Català
veure fitxa
Bebarrues Igüerri Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Bedres, es Esperan Tossal o promontori Català en fase antiga
veure fitxa
Besedar Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Boca de mina "primera" Peranera Català
veure fitxa
Boca de mina "quarta" Peranera Català
veure fitxa
Boca de mina "quinta" Peranera Català
veure fitxa
Boca de mina "segona" Peranera Català
veure fitxa
Boca de mina "tercera" Peranera Català
veure fitxa
Boca de mina de la Collada d'Erill Erillcastell
veure fitxa
Boca de mina de Pollerini Erillcastell
veure fitxa
Boca de mina del cantó de Sas Sas Català
veure fitxa
Boixidera, la Peranera Prats comunals Català en fase antiga
veure fitxa
Boixiguer, el (??) Esperan Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Boixos de Martí, els Esperan Matollar o erm Català
veure fitxa
Bony de l'Orri, el Erillcastell Tossal o promontori Català ribagorçà
veure fitxa
Borda d'Aguilar, la Massivert Borda o corral Català
veure fitxa
Borda d'Amont, la Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Borda d'Avall, la Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Gras, la Massivert Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de l'Hostalet de Massivert, la l'Hostalet de Massivert Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Martí, la Esperan Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Martí, la l'Hostalet de Massivert Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Mestre, la l'Hostalet de Massivert Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Miquel, la Massivert Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Pei, la Esperan Borda o corral Català
veure fitxa
Borda de Servent, la Raons Borda o corral Català
veure fitxa
Borda del Mig, la Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Borda del Viudo, la Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Borda dels Corralets, la Peranera Borda o corral Català
veure fitxa
Bordes, les Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Bordeta de Rutxer, la Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Bosquet d'Esperan, lo Esperan Bosc Català
veure fitxa
Buigot, el (??) Esperan Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Ca d'Abella Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Ca de la Roia Castellars Casa Català ribagorçà
veure fitxa
Ca de Marco Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Ca de Mongai Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Ca de Pui Castellars Casa Català ribagorçà
veure fitxa
Ca de Puiol Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Ca de Rutxer Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Ca de Servent Castellars Casa Català
veure fitxa
Ca de Susanna Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Cabana de Conques de Marco, la Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Cabana de la Collada dels Ircs, la Erillcastell Cabana Desconegut
veure fitxa
Cabana de la Girosta de Montgai, la Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Cabana de la Plana, la Peranera Cabana Català
veure fitxa
Cabana del Corral de Puiol, la Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Cabana del Serrat de la Girosta, la Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Cabana del Viero, la Peranera Cabana Català
veure fitxa
Cabana des Aubagues de Girosta, la Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Cabana des Planes de Montgai, la Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Cabaneta del Viero, la Peranera Cabana Català
veure fitxa
Calbera d'Irgo, la Esperan Tossal o promontori Català
veure fitxa
Callissa, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Calzims, es Peranera Roques Català
veure fitxa
Camp, el Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Campanuixos/Camparruixos, els l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Desconegut
veure fitxa
Campo d'Enrens, el Peranera Terres de conreu o de prat Desconegut
veure fitxa
Campo, el Peranera Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Campo, el Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Campo, lo Massivert Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Campo, lo Esperan Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Campomardo de Montgai, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Campomardo de Puiol, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Campomardos, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Campomirons Peranera Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Canal de les Tallades, la Erillcastell Canal / pala Català
veure fitxa
Canal del Solà, la Esperan Canal / pala Català
veure fitxa
Canal des Cóms, la Erillcastell Canal / pala Català ribagorçà
veure fitxa
Canalistres, es Esperan Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Canalot, el Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Canalot, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Canals de Montgai, es Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Canals, es Peranera Prats comunals Català
veure fitxa
Canarillo Malpàs Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Canemar, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Canemar, lo Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Cantiló Erillcastell Prats comunals Català
veure fitxa
Cap dels Vedats d'Erta, el Erta Prats comunals Català
veure fitxa
Capella de Montgai, la Erillcastell Església o capella
veure fitxa
Capella de Puiol, la Erillcastell Església o capella
veure fitxa
Capella de Sant Esteve, la Raons Església o capella Català
veure fitxa
Carbonera del Vedat, la Castellars Bosc Català
veure fitxa
Carreró del mig Erillcastell Parets Català
veure fitxa
Casterissol/Castellissol Esperan Tossal o promontori Català en fase antiga
veure fitxa
Cataplans, es Erillcastell Coll o coma Català en fase antiga
veure fitxa
Cementiri Erillcastell Parets Català
veure fitxa
Cisterna del castell de Peranera Peranera Restes arqueològiques Català
veure fitxa
Civadal, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Clot del Ban, lo Massivert Prats comunals Català
veure fitxa
Clotó, lo Massivert Prats comunals Català
veure fitxa
Codó Erillcastell Tossal o promontori Català en fase antiga
veure fitxa
Codó Peranera Tossal o promontori Català en fase antiga
veure fitxa
Colivero, el Esperan Terres de conreu o de prat
veure fitxa
Coll d'Espina Esperan Coll o coma Català
veure fitxa
Coll de Corona, el Esperan Coll o coma
veure fitxa
Coll de Fades Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Coll de Mac, el Massivert
veure fitxa
Coll de Massivert, el Massivert Coll o coma Català
veure fitxa
Coll de Peranera, el Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Coll Maior Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Collada d'Erill, la Erillcastell Coll o coma Català
veure fitxa
Collada de la Borda, la Erillcastell Coll o coma
veure fitxa
Collada de la Menal, la Castellars Terres de conreu o de prat
veure fitxa
Collada de Lluc, la Massivert
veure fitxa
Collada de Salasa, la Castellars Coll o coma Català
veure fitxa
Collada de Sant Jaume, la Massivert Coll o coma Català
veure fitxa
Collada des Ircs o dels Ills, la Erillcastell Pletiu o pleta Desconegut
veure fitxa
Collada Llobera, la Castellars Coll o coma Català
veure fitxa
Collades, les Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Collades, les Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Colladeta de Forcons, la Castellars Coll o coma Català
veure fitxa
Colladeta Verdina Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Colladeta, la Castellars Coll o coma Català
veure fitxa
Collamonga (Comallonga?) Massivert
veure fitxa
Colomina, la Massivert
veure fitxa
Cóm de baix, el Erillcastell Font Català
veure fitxa
Cóm de dalt, el Erillcastell Font Català
veure fitxa
Cóm del mig, el Erillcastell Font Català
veure fitxa
Coma d'Abella, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Coma de la Font Grossa, la Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Coma la Sella Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Coma Xica, la Esperan Coll o coma Català
veure fitxa
Coma, la Massivert
veure fitxa
Coma, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Comacalent Esperan Coll o coma Català en fase antiga
veure fitxa
Comaportell Erillcastell Coll o coma Català
veure fitxa
Comellar, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Comellot, el Massivert
veure fitxa
Comes / Escomes, es Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Comes, les Malpàs Prats comunals Català
veure fitxa
Comòria, la Erillcastell Bosc Desconegut
veure fitxa
Comòria, la Esperan Bosc Desconegut
veure fitxa
Corona Esperan
veure fitxa
Corral de la Serra, el Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Corral de Martí, el Esperan
veure fitxa
Corral de Montgai de davall des Girostes, el Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Corral de Montgai de la Girosta, el Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Corral de Montgai, el Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Corral de Peiró, el Erillcastell Borda o corral
veure fitxa
Corral de Puiol, el (Corral des Matxos) Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Corral del Batlle, el Malpàs Borda o corral Català
veure fitxa
Corral des Matxos, el Esperan Borda o corral Català
veure fitxa
Corralets, es Peranera Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Corronco, el Erillcastell Tossal o promontori Català en fase antiga?
veure fitxa
Corrunco, el (el Corronco) Erillcastell Tossal o promontori Català en fase antiga?
veure fitxa
Corts, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Corts, es Esperan Borda o corral Català
veure fitxa
Costa, la Erillcastell Canal / pala Català
veure fitxa
Costa, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Costera, la Raons
veure fitxa
Creueta, la Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Crou, la l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Cuguils, es Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Cultia de Martí, la Esperan
veure fitxa
Cultia, la Peranera Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Cultia, la Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Curriades, es Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Egelagrar, l' Castellars Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Empriu, l' Erillcastell Prats comunals Català
veure fitxa
Era d'Abella Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Era de Marco Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Era de Mongai Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Era de Puiol Erillcastell Borda o corral Català
veure fitxa
Ermita de Sant Antoni, l' ?? Raons
veure fitxa
Erta Erta Poble o despoblat Català en fase antiga
veure fitxa
Esbornada, l' Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Escamps, les Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Escasalots/Casalots, les l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Escuro Esperan Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Església de Sant Romà, l' Massivert
veure fitxa
Espadeta, l' Castellars Matollar o erm Català
veure fitxa
Esperan Esperan Poble o despoblat Desconegut
veure fitxa
Esplanelles, els Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Esplugues, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Estanyet, l' Erillcastell Bassa natural o aiguamoll Català
veure fitxa
Estaso d'Irgo, l' Irgo Parets Català en fase antiga
veure fitxa
Estivat, l' Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Farratge, la l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Farratge, la Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Feixa, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Feixes es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Feixes, es Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Feixoles, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Fener de la Mola, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Fener, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Fenerols, es Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Font d'Aguilar, la Massivert Font Català
veure fitxa
Font de Baró, la Peranera Font Català
veure fitxa
Font de Cantaretes, la (??) Esperan
veure fitxa
Font de Fontanelles, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font de Forcons, la Castellars Font Català
veure fitxa
Font de l'Escala, la Massivert Font Català
veure fitxa
Font de l'Orri, la (??) Esperan
veure fitxa
Font de la Bassa Castellars Font Català
veure fitxa
Font de la Bruixa, la Peranera Font Català
veure fitxa
Font de la Canal dels Cóms, la Erillcastell
veure fitxa
Font de la Collada dels Ircs, la Erillcastell Font
veure fitxa
Font de la Comella, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font de la Comòria, la Erillcastell
veure fitxa
Font de la Costa, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font de la Pala Gran, la Erillcastell
veure fitxa
Font de la Peralta, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font de la Piqueta, la (??) Esperan
veure fitxa
Font de la Tosca, la Esperan Font Català
veure fitxa
Font de la Verneda, la Raons
veure fitxa
Font de les Gralles, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font de Massivert, la Massivert Font Català
veure fitxa
Font de Puiol, la (l'Enfont de Puiol) Esperan
veure fitxa
Font de Ramon, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font de Rodani, la Peranera Font Català
veure fitxa
Font de Salitugues, la l'Hostalet de Massivert Font Català
veure fitxa
Font de Sant Esteve, la Malpàs Font Català
veure fitxa
Font del Ban, la Massivert
veure fitxa
Font del Boix, la l'Hostalet de Massivert Font Català
veure fitxa
Font del Boix, la Castellars Font Català
veure fitxa
Font del Cóm, la Castellars Font Català
veure fitxa
Font del Meligar o del Prat de la Montanya, la Esperan
veure fitxa
Font del Quadro, la Peranera Font Català en fase antiga
veure fitxa
Font del Tou, la Igüerri Font Català
veure fitxa
Font des Fonts, la Erillcastell Font Català
veure fitxa
Font des Fonts, la Peranera Font Català
veure fitxa
Font, la l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Fontanals, es Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Fontcaldes Gotarta
veure fitxa
Fonteta, la Peranera Font Català
veure fitxa
Fonts de Purredó, es Irgo Font
veure fitxa
Fonts del Tou, les Esperan
veure fitxa
Fonts, es Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Forcall, el Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Forcalls, els Massivert Coll o coma Català
veure fitxa
Forn de Calç, el (??) Esperan
veure fitxa
Forn de la Calç, el Malpàs Parets Català
veure fitxa
Fornera, la Erillcastell Barranc Català
veure fitxa
Fornet, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Fosses, es Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Garravera Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Gessera, la Castellars Barranc Català ribagorçà
veure fitxa
Ginestuia/Ginistua, la l'Hostalet de Massivert Matollar o erm Català en fase antiga
veure fitxa
Gironella Gironella Poble o despoblat Català en fase antiga
veure fitxa
Girostes, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Desconegut
veure fitxa
Hasienda de Pei, l' Esperan
veure fitxa
Home Mort, l' Malpàs Coll o coma Català
veure fitxa
Hort d'Abella Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de la Borda d'Avall, l' Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de Marco, l' Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de Montgai Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de Montgai des Sancibertes, l' Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de Puiol, l' Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de Rutxer, l' Erillcastell Horts Català
veure fitxa
Hort de Vilella, l' Peranera Horts Català
veure fitxa
Hort del Barranc, l' Peranera Horts Català
veure fitxa
Hortalet, l' Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Hortals, els Esperan
veure fitxa
Horter d'Abella, l' Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Horters, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Horts de l'Abadia, els Castellars Horts Català
veure fitxa
Hostal/Hostalet de Malpàs, l' Malpàs Parets Català
veure fitxa
Hostalet de Massivert, l' l'Hostalet de Massivert Casa Català
veure fitxa
Iglésia , l' Erillcastell Església o capella Català ribagorçà
veure fitxa
Iglésia, l' Esperan Església o capella Català
veure fitxa
Lladrers, els Esperan Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Llaunarons, els Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Llaünars, es Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Llaünars, es Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Llaünes, les Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Llena, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Llenàs/Llinàs, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Llentillars, els Esperan
veure fitxa
Llosses, les Raons
veure fitxa
Maçana, la Peranera Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Maiol, el Esperan Matollar o erm Català
veure fitxa
Maiuro, el Erillcastell Matollar o erm Català en fase antiga?
veure fitxa
Mare de Déu del Carme, la l'Hostalet de Massivert Pilaret Català
veure fitxa
Massivert Massivert Poble o despoblat Català
veure fitxa
Matiguer de la Borda d'Amont, el Erillcastell Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Matiguer de la Pala d'Abella, el Erillcastell Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Matiguers de Montgai, es Erillcastell Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Meligar, lo Esperan
veure fitxa
Meligars, els Castellars Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Meligars, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Menal de la Roia, la Castellars Tossal o promontori Català ribagorçà
veure fitxa
Menals, les Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Millani de Puiol Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Mines de Malpàs, les Erillcastell Català
veure fitxa
Miralbo Esperan Tossal o promontori Català en fase antiga
veure fitxa
Mola d'Esperan, la Esperan Mola Català
veure fitxa
Mola, la l'Hostalet de Massivert Mola Català
veure fitxa
Montanya de Sant Serni, la Malpàs Prats comunals Català
veure fitxa
Morrals, els Peranera Matollar o erm Català
veure fitxa
Morrals, les Massivert
veure fitxa
Mosqueres, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Noguer Gran, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Obac de Malpàs, l' Malpàs Bosc Català
veure fitxa
Obaga dels Caps dels Prats, l' Esperan
veure fitxa
Obaguins, els Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Orri, l' Erillcastell Cabana Català
veure fitxa
Pagàs, lo Peranera Bosc Català en fase antiga
veure fitxa
Pala d'Abella, la (o Pallerulo) Erillcastell Canal / pala Català
veure fitxa
Pala Gran, la Erillcastell Canal / pala Català
veure fitxa
Palanquera de Marco, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Paredades, es Esperan
veure fitxa
Parentó/Palentó, lo Massivert
veure fitxa
Pas cap al Prat de Peranera Puiol, el Erillcastell Gual Català
veure fitxa
Patrona, la Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Paül de Martí, la Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Paül, la (prat de) l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Paül, la / Tros Gran, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Pelerada Peranera Matollar o erm Català en fase antiga
veure fitxa
Pena, la Peranera Roques Català en fase antiga
veure fitxa
Penes, les Esperan
veure fitxa
Pereres, les l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Perolada, la Malpàs Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Pilaret de Sant Antoni, el Massivert Pilaret Català
veure fitxa
Pilaret de Sant Antoni, el Castellars Pilaret Català
veure fitxa
Pilaret de Santa Apol·lònia Castellars Pilaret Català
veure fitxa
Pilaret des Pastors, el Esperan Parets Català
veure fitxa
Pits del Quadro Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Pla de l'Aranya Peranera Coll o coma Català
veure fitxa
Plan d'Estaso Peranera Coll o coma Germànic
veure fitxa
Plana Caldera l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana Cardosa Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana d'Abella, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana d'Eroles, la Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Plana de Gras, la Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana de Quartal, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana de Rutxer, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana, la Raons
veure fitxa
Plana, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Plana, la (el Castell) Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Planaforats Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Planell, el Raons
veure fitxa
Planell, el Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Planello, lo Massivert
veure fitxa
Planes del Mo, les Erillcastell Terres de conreu o de prat Desconegut
veure fitxa
Plano de Damont, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Plano de Davall, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Plano del Mig, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Pleta dels Alls, la Peranera Pletiu o pleta Català
veure fitxa
Plletiu, el / Pletiu, lo Esperan
veure fitxa
Poller i corral de Marco Erillcastell Casa Català
veure fitxa
Pont de Castellars, el Castellars Pont Català
veure fitxa
Pont de la Ribera, el Castellars Pont Català
veure fitxa
Portelles Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Pou, el Erillcastell Font Català
veure fitxa
Pradet del Joano, el Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Pradet, el Raons
veure fitxa
Prat d'Ardiaca, el Erillcastell
veure fitxa
Prat de Casa, lo Massivert
veure fitxa
Prat de Casa, lo l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Prat de Dellà, el Raons
veure fitxa
Prat de l'Escala, el Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de l'Hort, el Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de l'Hort, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Borda d'Amont, el (o de la Borda de Puiol) Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Borda d'Avall, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Borda de Pei, el Esperan
veure fitxa
Prat de la Borda de Puiol, el (o de la Borda d'Amont) Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Borda de Servent, el Raons Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Borda del Mig, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Borda, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Costa, el (??) Esperan
veure fitxa
Prat de la Creu, el Esperan
veure fitxa
Prat de la Font, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Mola, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Montanya, el Esperan
veure fitxa
Prat de la Roia, el Castellars Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Prat de la Serra de Damont, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Prat de la Serra de Davall, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Solana, el Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de la Teulera, lo Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de Monrós, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de Pei, el Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de Peranera de ca de Puiol, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de Pui, el Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de Quartal, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat de Salasa, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Desconegut
veure fitxa
Prat de Terrers, lo Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat del Canemar, lo Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat del Pou, el Esperan
veure fitxa
Prat dels Estanys, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat dels Xops, el Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat des Aigües, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat des Mules, el Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat des Solans de Puiol, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat des Solans, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prat o Vedat de Pui, el Castellars Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Prats de Miro, els Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Prats de Miro, es Erillcastell
veure fitxa
Prats del Pou, els Erillcastell Prats comunals Romànic antic
veure fitxa
Pui Ballader l'Hostalet de Massivert Tossal o promontori Català
veure fitxa
Puialets, els Peranera Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Purredó Esperan Tossal o promontori Català ribagorçà
veure fitxa
Quadro, lo Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Queixigar de Montgai, el Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Queixigar, el Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Rallassa del Ros, la Malpàs
veure fitxa
Rallassa, la Malpàs Tossal o promontori Romànic antic
veure fitxa
Rallassa, la Esperan Matollar o erm Català
veure fitxa
Raons Raons Poble o despoblat Desconegut
veure fitxa
Rases, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Recallers Massivert
veure fitxa
Recallo, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català ribagorçà
veure fitxa
Remers, les l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Ribera de Servent, la Castellars Terres de conreu o de prat
veure fitxa
Riconco Erillcastell Crenxa Català en fase antiga
veure fitxa
Roc Roi Peranera Roques Català ribagorçà
veure fitxa
Roca Corona Peranera Tossal o promontori Català
veure fitxa
Roca de Coll Maior, la Peranera Roques Català ribagorçà
veure fitxa
Roca de la Comòria, la Esperan Roques Català en fase antiga?
veure fitxa
Roca de la Peralta, la (o les Peraltes) Erillcastell Roques Català en fase antiga
veure fitxa
Roca de la Piqueta, la (??) Esperan
veure fitxa
Roca de la Portella, la Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Roca de Recallo, la Erillcastell Roques Català ribagorçà
veure fitxa
Roca del Covartxo / de la Covartxa, la Esperan
veure fitxa
Roca del Fener, la Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Roca del Tou, la (??) Esperan
veure fitxa
Roca Escura Erillcastell Roques Català ribagorçà
veure fitxa
Roques Blanques, les Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Roques d'Irgo, les Esperan
veure fitxa
Roques de Conques, les Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Roques de Conques, les Esperan
veure fitxa
Roques, les Massivert
veure fitxa
Roquetes, es Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Rossetes, es Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Roure des Girostes, el Erillcastell Arbre singular Català
veure fitxa
Rourera de la Borda de Martí, la Esperan Bosc Català
veure fitxa
Rourera, la Igüerri Bosc Català
veure fitxa
Rourera, la Castellars Bosc Català ribagorçà
veure fitxa
Rourera, la Castellars Bosc Català ribagorçà
veure fitxa
Ruer, el Erillcastell
veure fitxa
Ruer, el Peranera Bosc Català en fase antiga
veure fitxa
Ruer, el Peranera Bosc Català
veure fitxa
Ruera, la Castellars Bosc
veure fitxa
Salasa Castellars Terres de conreu o de prat
veure fitxa
Salitugues / Salituies, es l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Sancibertes, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Sant Esteve d'Engorís Malpàs Església o capella Català
veure fitxa
Sant Serni Malpàs Església o capella Català
veure fitxa
Santa Eulàlia, Església de Peranera Església o capella Català
veure fitxa
Santa Margalida, capella de (o la Santa) Erillcastell Església o capella Català
veure fitxa
Santet, lo l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Sarrados, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Sarradot de Quartal, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Sarradot, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Sas Sas Poble o despoblat Prellatí indeterminat
veure fitxa
Satornera, la Erillcastell Canal / pala Català en fase antiga?
veure fitxa
Satornera, la Erillcastell Roques Català en fase antiga?
veure fitxa
Segalars, es Massivert
veure fitxa
Selva, la Raons Bosc Català
veure fitxa
Serra , la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Serra de Montaner, la Peranera Crenxa Català
veure fitxa
Serra, la Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Serra, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Serradet des Aigües, el Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Serrat de la Borda de Martí, el Castellars Tossal o promontori Català
veure fitxa
Serrat de la Cabanera, el Massivert Tossal o promontori Català
veure fitxa
Serrat de la Casa, el Erillcastell Prats comunals Català
veure fitxa
Serrat de la Casa, el Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Serrat de la Casa, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Serrat de la Girosta, el Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Serrat de Pei, el (les Solanelles) Esperan
veure fitxa
Serrat de Plan d'Estaso, lo Peranera Tossal o promontori Català en fase antiga
veure fitxa
Serrat del Ban, lo Peranera Roques Català en fase antiga
veure fitxa
Serrat del Faro, el Erillcastell Roques Català
veure fitxa
Serrat del Llop, lo Castellars Tossal o promontori Català
veure fitxa
Serrat del Picó, el Castellars Crenxa Català
veure fitxa
Serrat del Portell, el Erillcastell
veure fitxa
Serrat del Puio, el Esperan Tossal o promontori Romànic antic
veure fitxa
Serrat des Planes de Montgai, el Erillcastell Tossal o promontori Català
veure fitxa
Serrat Roi, el Massivert Tossal o promontori Català ribagorçà
veure fitxa
Serrat Roi, el Castellars Tossal o promontori
veure fitxa
Serrat Roi, el Castellars Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Serrat, lo Raons Tossal o promontori Català
veure fitxa
Serreta, la Castellars Matollar o erm
veure fitxa
Setorres Erillcastell Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Solà de Martí, lo Esperan Matollar o erm Català
veure fitxa
Solà, el Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Solà, el Esperan
veure fitxa
Solà, el Peranera Matollar o erm Català
veure fitxa
Solà, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Solà, lo Malpàs Matollar o erm Català
veure fitxa
Solana de l'Estivat, la Erillcastell Matollar o erm Català en fase antiga
veure fitxa
Solana de la Serra o Solana Seca, la Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Solana de Peguera, la Peranera Matollar o erm Català
veure fitxa
Solana, la Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Solana, la Erillcastell Prats comunals Català
veure fitxa
Solanelles, es Erillcastell Bosc Català
veure fitxa
Solanelles, les (el Serrat de Pei) Esperan
veure fitxa
Solaneta, la Peranera
veure fitxa
Solans, es Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Solera, la Peranera Matollar o erm Català
veure fitxa
Sopena Erillcastell Terres de conreu o de prat Romànic antic
veure fitxa
Sopena Esperan
veure fitxa
Sueres Castellars Terres de conreu o de prat
veure fitxa
Tallada, la l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Tallades, les Erillcastell Crenxa Català
veure fitxa
Tensor, lo l'Hostalet de Massivert Tossal o promontori Català
veure fitxa
Terra d'Amont, la Peranera Matollar o erm Català ribagorçà
veure fitxa
Terra de la Font Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Terra dels Rucs, la Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Terra Maior Castellars Terres de conreu o de prat
veure fitxa
Terra Negra, la Massivert
veure fitxa
Terrers, els l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Terreta, la Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Terrota, la l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Testa Maior l'Hostalet de Massivert
veure fitxa
Torrent de la Base, lo Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga?
veure fitxa
Torresfitats (o Torrefitat) Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tossal de Dalmau, el Malpàs Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal de la Costera, el Castellars Tossal o promontori
veure fitxa
Tossal de la Pleta des Alls, el Peranera Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal de la Tartera, el Erillcastell Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal de les Menals, el Peranera Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal de Servent, el Erillcastell Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal del Calbo, el Massivert Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal del Faro, el Massivert
veure fitxa
Tossal del Picó, el Castellars Tossal o promontori Català
veure fitxa
Tossal dels Bolcaders, el Esperan
veure fitxa
Tou, el Erillcastell Prats comunals Romànic antic
veure fitxa
Tou, el Igüerri Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tremolera, la Esperan
veure fitxa
Tresqüero Erillcastell Coll o coma Romànic antic
veure fitxa
Tros d'Espot de Malpàs, el (o Tros de Joano, el) Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tros de Casa, lo Raons
veure fitxa
Tros de Dalmau, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tros de la Bassa, el Erillcastell Prats comunals Català
veure fitxa
Tros de la Bassa, lo Raons
veure fitxa
Tros de Pui, lo Castellars Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tros del Capellà, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tros del Corral del Batlle, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tros Redó, lo l'Hostalet de Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tros, lo Erillcastell
veure fitxa
Tros, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Tuc, el Erillcastell Tossal o promontori Català
veure fitxa
Uries, les Massivert Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Vedat d'Abella, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedat d'Avall, lo Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedat de Canarill, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedat de Casaler, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedat de Mongai, el Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Vedat de Rutxer, el Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedat de Servent, el Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedat dels Horts de Puiol, el Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Vedat Gran, el Erillcastell Matollar o erm Català
veure fitxa
Vedat, el Raons
veure fitxa
Vedats de la Girosta, es Erillcastell Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vedats, els Massivert
veure fitxa
Verneda, la Raons
veure fitxa
Viero, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Viero, lo Peranera Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Vilella Castellars Terres de conreu o de prat Català en fase antiga
veure fitxa
Villirulo ??? Esperan
veure fitxa
Vinya, la Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vinya, la Massivert Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vinyals, les Castellars Bosc Català
veure fitxa
Vinyaró, lo Malpàs Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Vinyes, les Esperan Terres de conreu o de prat Català
veure fitxa
Situs Togel 4D Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa hondatoto Agen Togel Deposit Ovo Togel Bet 100 Perak Bandar Togel Terbesar Toto Togel Bandar Togel Daftar Bandar Togel Terbesar agen togel deposit ovo situs togel 4d Slot Bonus 100 Situs Judi Slot Terbaik Slot Gacor Slot Pragmatic Link Slot Gacor Dingdong Togel Slot Deposit Pulsa Situs Slot Judi Online Agen Slot Online BO Togel 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Togel Bet 100 Perak Toto Togel Agen Togel Resmi Bandar Togel Deposit Pulsa Dingdong Togel Situs Togel Terbesar Bandar Darat Togel Togel Toto Online Togel Singapore BO Togel Bet 100 Perak Agen Togel Deposit Pulsa Situs Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta 10 Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa Agen Slot Online Togel Hari Akun Slot Bet Game Situs Judi Slot Situs Judi Slot Resmi Game Slot Slot Game Bonus New Member 100 Agen Togel terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Agen Togel Online Agen Togel Singapore Togel Toto Macau Situs Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Judi Togel Situs Togel BRI Online 24 Jam situs togel dan slot SITUS TOGEL DEPOSIT VIA DANA situs togel terbaik 5 bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Situs Slot Bet 100 Perak situs bandar togel terpercaya Bandar Togel Deposit Pulsa Situs Slot Situs Slot deposit Pulsa Agen Slot Dan Togel Toto Slot Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Situs Togel Online Situs Slot Togel Terlengkap Agen Slot BO Togel Agen Togel Online Situs Bandar Togel Dan Slot Situs Togel Togel Deposit Pulsa Slot Gacor Bandar Togel Lengkap Situs Slot 5 Bandar Togel Terpercaya Bo Togel dan Slot Toto Togel Judi togel Togel Hadiah 2D 100rb Bandar Togel Dan Slot Togel Bet 100 Lotre Togel bandar darat togel 5 bandar togel terpercaya Situs Togel Terpercaya bandar judi terpercaya Bandar Togel Terbesar Bandar Togel Online bandar togel bandar togel terpercaya hadiah terbesar judi togel bandar togel terbesar situs judi online bandar togel terbesar Togel Online Bandar Togel Bolak Balik Dibayar Bandar Togel Lengkap situs togel Bandar Togel Togel Hadiah 4d Terbesar bandar togel hadiah terbesar Bandar Togel Hadiah 4d Terbesar judi togel Togel Online Terbaik Situs Togel Terbesar Bandar Lotre Togel Togel Kamboja Dingdong Togel Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Togel Deposit Via Dana 5 Bandar togel terpercaya agen togel terpercaya slot online Situs Bonus New Member Slot Gacor 10 Situs Bandar Togel Slot Online Agen Slot Online Slot Pragmatic Slot Pragmatic Agen Togel Lengkap Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Slot Resmi Bo Togel Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Bo Togel Bandar Togel Slot Pragmatic Judi Slot Pragmatic agen togel online Agen Togel Terpercaya toto togel 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Online Situs Togel Resmi Agen Slot Judi Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Bo Togel Togel deposit pulsa Agen Judi Slot Online Terpercaya Situs Slot Gacor Mesin Slot Bandar Togel dan Slot Agen Judi Slot Pragmatic Slot Online Via Dana Link Slot Gacor Situs Game Slot Online SITUS SLOT ONLINE GAME SLOT Agen Togel Terpercaya Bandar Togel Slot Bandar Togel dan Slot Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4d 10 Juta Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Slot Pragmatic 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Darat Togel Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel Lengkap Bandar Togel Online Bandar Togel Terbesar Daftar Bandar Togel Tertua Agen Slot Bonus 100 Agen Togel Mesin Slot BANDAR TOGEL HADIAH 2D 100RB Bandar Togel 77 TOTO SLOT 5 Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya 2022 Situs Judi Slot Terbaik Bandar Darat Togel Bandar Lotre Togel Bandar Togel Bet 100 Rupiah Bandar Togel Bet 100 Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Bandar Togel Terpercaya BANDAR TOGEL TERPERCAYA HADIAH TERBESAR Bandar Togel Terbesar BANDAR TOGEL LENGKAP Bandar Togel Hadiah Full Togel Online Bandar Togel Resmi Bandar Togel Terbaik Bandar Togel Terbesar Situs Slot Online Bandar Judi Slot Online BANDAR JUDI SLOT ONLINE BANDAR TOGEL TERPERCAYA KUMPULAN SITUS JUDI SLOT 4D Situs Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta LINK BANDAR SLOT TERPERCAYA Daftar Bandar Togel Terbesar Dan Terpercaya Daftar Bandar Togel Tertua Dingdong Togel Daftar Situs Judi Slot Online BANDAR TOGEL TERPERCAYA AGEN JUDI SLOT ONLINE TERPERCAYA DAFTAR JUDI SLOT ONLINE Slot Pragmatic BO JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS SLOT GACOR Nama Nama Situs Judi Slot Online Terpercaya Togel China Bandar Judi Slot Online SITUS JUDI SLOT DEPOSIT PULSA Situs Slot Deposit Pulsa Togel Kamboja Agen Togel Resmi AGEN SLOT ONLINE Slot Bonus New Member 100 LINK BO TERPERCAYA SITUS SLOT GACOR Slot Gacor Agen Judi Slot Online Resmi DAFTAR NAMA NAMA SITUS JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS JUDI SLOT ONLINE AGEN TOGEL RESMI DEPOSIT PULSA Toto Slot Agen Judi Slot Gacor SLOT ONLINE KUMPULAN NAMA SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA Bandar Togel dan Slot GAME SLOT ONLINE Togel Bandar Darat BANDAR TOGEL TERBESAR TOGEL HADIAH PRIZE 123 BANDAR TOGEL TERPERCAYA Agen Slot Online Situs Slot Deposit Pulsa Situs Judi Online Situs Slot Online Situs Judi Togel Situs Judi Slot Online Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Toto Slot Agen Judi Slot Online Situs Slot Terbaru Togel Deposit Pulsa Slot Online Situs Judi Slot Online Terpercaya Slot Pragmatic Bandar Togel Bet 100 Perak Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Mpo Situs Judi Slot Online Slot Online Terbaik dan Terpercaya Game Slot Agen Slot Pulsa Slot Gacor Agen slot dan Togel Agen Judi Slot Online Terpercaya Togel dan Slot Agen Togel Slot Gacor Slot Gacor Agen Judi Slot Online24Jam Slot Gacor Judi Online Judi Slot Online Bo Togel Slot Online Sultanplay Situs Judi Slot Online Situs Mpo Slot Gacor Slot PG Soft Slot Online Sultanplay Situs Togel Online Agen Judi Slot Online Situs Togel dan Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya 10 SITUS TOGEL TERPERCAYA Slot Online Terpercaya Joker Slot Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah Full Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel BANDAR TOGEL TERPERCAYA Akun Togel Resmi Togel Macau Togel Kamboja Slot Deposit 5000 Slot Terpercaya Togel Singapura Toto Macau Nama Nama Situs Slot Online Bandar Togel Kamboja Bandar Togel Terpercaya Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya Agen Slot Agen Judi togel Resmi Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar Bandar Toto Terpercaya Agen Slot Gacor Togel Hongkong Judi Slot Online Hondatoto Ojktoto agen slot agen togel resmi togel online agen togel terpercaya agen togel slot online bandar togel situs slot bandar togel online judi slot agen bandar togel agen togel situs judi slot slot online 5 bandar togel terpercaya bo togel terbesar agen slot judi togel online agen togel terpercaya situs togel terpercaya slot online bo togel slot online bo togel bo togel agen togel online agen togel online bo togel deposit via pulsa bet 100 tanpa potongan agen togel terpercaya https://www.cansbar.com/cgi-bin/ toto slot bo togel bo togel idn slot bo togel judi togel online slot gacor https://www.veracruzanos.info/wp-admin/js/widgets/ murah slot situs judi slot situs togel resmi daftar bandar togel tertua slot togel togel aman https://www.la-hunaudaye.com/wp-includes/pomo/ bandar togel resmi bo togel situs slot situs slot https://extraderondonia.com.br/extras/video/ togel online bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya https://wegotpowerfilms.com/music/img/ judi slot online situs slot gacor situs togel deposit via dana situs slot online terbaik 5 bandar togel terpercaya situs slot daftar togel bandar togel lengkap agen slot dan togel terpercaya bandar slot terpercaya dingdong togel agen judi togel situs togel situs judi slot situs togel bandar togel situs togel terpercaya bo togel hadiah terbesar togel 100 perak bo togel terpercaya seratus bandar togel togel 100 situs judi slot online togel hongkong togel sdy situs togel slot 4d bandar togel terbaik togel singapore situs togel terbaik agen togel resmi situs judi slot online bandar togel hadiah 4d terbesar situs slot deposit pulsa agen judi slot online agen judi slot gacor online situs judi slot online togel macau togel macau nama situs togel terpercaya situs bo togel togel kamboja slot mpo situs judi slot terbaik situs judi slot online